Nieuws

Beleidsregels subsidieregelingen bekend

23 december 2014

Naast de Wlz, zijn er drie subsidieregelingen die nu (tijdelijk) vanuit de Wlz worden betaald. De belangrijkste voor de gehandicaptenzorg is de tijdelijke subsidieregleing behandeling. Het gaat hier om behandeling voor volwassenen (18+) met een verstandelijke beperking die onder de Wmo vallen en jeugd en volwassenen met een lichamelijke beperking. Daarnaast zijn er subsidieregelingen voor ADL-assistentie en eerstelijns verblijf.

getekende hand houd een zak vast met een dollar teken erop

Het CIZ gaat voor deze subsidieregelingen de indicatiestelling uitvoeren. De subsidieregelingen en de beleidsregels vindt u in de bijlagen.

Voor aanvragen voor de subsidieregeling eerstelijns verblijf is een aanvraagformulier bijgevoegd.

Klik hier voor meer informatie over de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.