Nieuws

Blijven samenwerken op Kennis(plein)

16 oktober 2015

Blijven samenwerken op kennis. Dit willen de kennismanagers die op 15 oktober 2015 uit alle delen van het land naar de VGN waren gekomen voor hun jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Ze deelden er hun uitdagingen en good practices op het gebied van kennisbeleid. Daarnaast kregen ze inzichten aangereikt over hoe hun organisaties kennis kunnen behouden als medewerkers een andere plek krijgen binnen of buiten de organisatie. Verder werden ze bijgepraat over de ontwikkelingen op het Kennisplein, ook in relatie tot het Nationaal Programma Gehandicapten Gewoon bijzonder.

De kennismanagers wisselden onder leiding van Marion Kersten (VGN) uit welke vraagstukken binnen hun organisaties aandacht vragen. Daarbij bleken al snel dat deze breder leven. Veelgehoord werd: Hoe krijgen we medewerkers gemotiveerd om aan de slag te aan met hun professionele ontwikkeling? Hoe zorgen we voor circulatie van interne kennis? Hoe de vakkennis van behandelaren in kaart te brengen? Hoe de externe kennis te wegen en vertalen naar interne toepassing? In het VGN-kennisbeleid voor de komende jaren gaan we hiermee aan de slag.

Inzetten op kennisbehoud

Jeroen Alberts, senior consultant bij DNV GL, gaf vervolgens een inleiding op het thema ‘leaving experts’ (zie bijgevoegde pdf). Door onder andere de gevolgen van de transities en vergrijzing verliezen organisaties hun kennis, netwerken, capaciteit en efficiëntie. Dit kan risico’s en ook incidenten tot gevolg hebben, bijv. als het gaat om cliëntgebonden kennis, die zich alleen in de hoofden van medewerkers bevindt. Tijdig hier aandacht voor hebben is het devies, want dan is het mogelijk met  handreikingen en tools de kritische kennis te behouden.

Ontwikkelingen op het Kennisplein  

In het laatste deel gaven Hilair Balsters en zijn Vilans-collega’s Lisa Bal en Leonoor Ahrens eenupdate over het Kennisplein (zie bijgevoegde pdf). De bezoekcijfers van de site stijgen flink, regelmatig worden nieuwe kennisdossiers rond thema's en cliëntgroepen toegevoegd en verdere verbetering van de site krijgt veel aandacht. Daarnaast is er op 25 november weer een begeleiderscongres, dit maal over het thema sensitivieit en diversiteit, en zijn de voorbereidingen voor het volgende EMB-congres op en de Kennismarkt alweer gestart. Het Kennisplein is bovendien in gesprek met ZonMw over hoe de kennisinfrastructuur van de sector verder te versterken. Hierover werd met de deelnemers gebrainstormd.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten