Nieuws

Brandveiligheid: van A naar Beter

18 januari 2013

Een betere samenwerking tussen de gehandicaptenzorginstelling en de brandweer. Dat is de visie van de VGN op brandveiligheid, waarover we maandag 14 januari samen met Brandweer Nederland een bijeenkomst organiseerden. Om deze samenwerking te bevorderen, is het nodig dat de brandweer meer ruimte aan de instelling geeft voor eigen beleid. Tegelijkertijd moet de instelling de brandweer tijdig betrekken bij maatregelen om brandveiligheid te verbeteren.

Rond de honderd deelnemers uit zo'n vijftig instellingen in de gehandicaptenzorg namen deel aan deze bijeenkomst. De VGN presenteerde haar visie op brandveiligheid. Vervolgens vertelde 's Heeren Loo over een instrument dat zij in het kader van brandveiligheid gebruiken; de veiligheidsscan. Met deze scan krijg je in één oogopslag een beeld van de veiligheid binnen een gebouw. Binnen enkele maanden komt dit instrument beschikbaar voor instellingen die er interesse in hebben. Brandweer Nederland presenteerde de nieuwe denklijn vanuit het project Geen nood bij brand.
 
De vragen, opmerkingen en suggesties hebben we aan het eind als volgt samengevat:

  • We gaan van een regelgerichte benadering op weg naar een risicobenadering.
  • Voor de geschetste dilemma’s moet een instelling haar eigen beleidskeuzes maken.
  • De veiligheidsscan van ’s Heeren Loo komt beschikbaar voor de sector.
  • Het gaat vaak meer om bewustwording en gedrag dan om een verbeterd instrumentarium.
  • Neem goede voorbeelden van elkaar over.
  • Arrangeer samen met de brandweer een zogenaamde ‘veiligheidsexpeditie’ door de instelling, op zoek naar zwakke en sterke punten in het veiligheidsbeleid van de instelling. Daarbij geldt: maatwerk en afspraken, samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en de bewoners betrekken. Oefen regelmatig, zowel met medewerkers als met cliënten.

De presentaties van de VGN (met een notitie over de laatste ontwikkelingen), van Brandweer Nederland en van 's Heeren Loo vindt u in de bijlage. Ook vindt u de notitie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid in de bijlage.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: