Nieuws

Canon Speciaal Onderwijs online

Leestijd: 2 minuten
02 juni 2021

Verschillende organisaties, waaronder Kentalis en Visio, hebben een Canon Speciaal Onderwijs samengesteld, die je nu online kunt te raadplegen. Na de Canon Gehandicaptenzorg, waarbij de VGN nauw betrokken was, en de Canon Autisme, is het de derde canon die betrekking heeft op de ondersteuning van mensen met een beperking.

Nieuwe canon

30 vensters brengen de geschiedenis in beeld

De Canon Speciaal Onderwijs bestaat uit dertig vensters die samen de geschiedenis van het speciaal onderwijs in Nederland in beeld brengen. Ze laten zien hoe het onderwijs voor mensen met zintuiglijke, lichamelijke, verstandelijke of andersoortige beperkingen zich de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld.

Apart onderwijs werd lang gepropageerd

De canon wil meer historische diepgang geven aan actuele discussies over de vraag of deze leerlingen een plek moeten krijgen in het reguliere onderwijs. Volgens de samenstellers lijkt het er soms op alsof we vergeten zijn, dat tot diep in de jaren zestig van de vorige eeuw apart onderwijs voor wat zij noemen 'moeilijk lerende of anderszins problematische kinderen' door pedagogen volop werd gepropageerd.

Nu mag onderwijs mensen niet meer uitsluiten

Pas in de jaren zestig en zeventig wint de gedachte veld dat deze afzonderlijkheid ook een keerzijde heeft. Het onderwijs moet mensen niet uitsluiten, zo luidt de nieuwe overtuiging, maar juist insluiten. Ieder kind heeft recht op gewoon onderwijs. Zo begon een halve eeuw geleden de reis naar het ideale inclusieve onderwijs.

Veel geraadpleegd door studenten

Tot de redactie van de canon behoort Jos van der Lans, die in 2019 in opdracht van de VGN het geschiedenisboek Niet-normaal publiceerde. En Teunis Post, die werkzaam was in de gehandicaptenzorg en ook betrokken was bij eerdere canons. Volgens Post worden de canons bijzonder veel geraadpleegd door studenten.

Informatie

Raadpleeg hier de Canon Speciaal Onderwijs

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: