Nieuws

CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 algemeen verbindend verklaard

De CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2019 en heeft geen terugwerkende kracht.

De gevolgen van het AVV-besluit zijn dat alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gehandicaptensector die in strijd zijn met de AVV-CAO nietig zijn. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

In de bijlage is de publicatie van het besluit van de minister in de Staatscourant opgenomen.

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg dan kunt u, indien u de vraag stelt namens een lidinstelling van de VGN, contact opnemen met de CAO-Helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur). 

Deze pagina is een onderdeel van: