CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 3: Algemene verplichtingen werkgever en werknemer

  • Verplichtingen van de werkgever

  • Verplichtingen van de werknemer