Nieuws

CIZ zet in op versnelling indicatiestelling Wlz

23 oktober 2018

Voor cliënten, hun familie en zorgaanbieders is het van belang om snel te weten of een cliënt toegang heeft tot de Wlz. Door een snelle afhandeling wordt de onzekerheid over wie de benodigde zorg gaat betalen teruggedrongen. De VGN is dan ook blij dat het CIZ in de komende twee jaar gaat werken aan het versnellen van het indicatieproces. Hierdoor heeft het merendeel van de cliënten binnen 7 werkdagen helderheid of de benodigde zorg via de Wlz betaald gaat worden. 

wlz

Op dit moment is het zo dat het CIZ, volgens de wet, binnen zes weken een besluit moet nemen of een cliënt toegang heeft tot de Wlz.  In de praktijk blijkt deze termijn niet altijd haalbaar en moeten cliënten onnodig lang wachten op een besluit. Zorgaanbieder hebben behoefte aan een versnelling van de indicatieprocedure. Dat blijkt uit een behoeftepeiling die Berenschot, in opdracht van VWS, heeft gehouden onder zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en de V&V-sector. Hierin werden twee scenario’s voorgelegd: 

  1. Een bredere uitrol over de werkwijze onder Waardigheid en Trots, waarbij zorgaanbieders het CIZ adviseren over de vraag of er toegang is tot de Wlz en zo ja, welk zorgprofiel het best passend is. 
  2. Een versnelling en verbetering van de reguliere indicatiestelling voor de Wlz zoals het CIZ die nu uitvoert. 

 

Op basis van deze peilingen, maar ook gesprekken met onder andere CIZ, Actiz en VGN heeft de minister besloten om de werkwijze onder W&T niet breder uit te rollen. Hij gaat zich inzetten om het reguliere indicatieproces fors te versnellen en te verbeteren. Uniformiteit en kwaliteit van de indicatiestelling staan daarbij centraal.  Het verwachte resultaat in 2020: 95% van de digitale aanvragen van zorgaanbieders zijn binnen 7 werkdagen afgehandeld. 

De VGN staat zeer positief tegenover deze versnelling, op deze manier krijgen veel cliënten snel helderheid over of zij recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg. Belangrijk voor ons is dat de indicatiestelling eenduidig en objectief plaatsvindt, in deze werkwijze is dat geborgd. 
Er is door het CIZ een pilot gestart in drie regio’s, waarin zij met cliënten en zorgaanbieders ervaring opdoen in het versnellen van dit proces. Op basis van deze ervaringen gaan zij de pilot uitbreiden over het land. Een belangrijke sleutel tot succes is dat CIZ en zorgaanbieders samen helder hebben wanneer een aanvraag compleet is, alleen dan kan deze snel worden afgehandeld.  

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude