Nieuws

Cliënt krijgt regie over zorg tijdens experiment in Rotterdam

10 juni 2016

Staatssecretaris Van Rijn heeft op vrijdag 10 juni in een brief (zie bijlage) aan de Tweede Kamer de start aangekondigd voor  twee regionale experimenten persoonsvolgende bekostiging. Ze starten op 1 januari 2017 en duren twee jaar. Eén van de experimenten heeft betrekking op de gehandicaptenzorg. Kenmerkend voor de experimenten is dat de regie verschuift van het zorgkantoor naar de cliënt. In een persbericht (zie bijlage) onderstreepte Van Rijn de betekenis van de experimenten. “De toekomst van onze zware zorg hangt heel nauw samen met het luisteren naar de wensen van cliënten. Met deze experimenten zetten we hele belangrijke stappen in de richting waar we met z’n allen naartoe willen.”

De VGN koos voor de uitvoering van het GHZ-experiment voor Zilveren Kruis, omdat het voorstel van deze Wlz uitvoerder het best aansluit bij de randvoorwaarden van de VGN voor een experiment. Uit de regio’s van Zilveren Kruis is gekozen voor de regio Rotterdam, onder andere vanwege de ruime keuze uit zorgaanbieders voor cliënten en de grote bereidheid van het zorgkantoor en de zorgaanbieders in de regio om het experiment uit te voeren. Zilveren Kruis maakte inmiddels de kaders voor de zorginkoop Wlz 2017 bekend. In bijlage 12 van dit document staan de uitgangspunten en de afbakening van het experiment.

Het persoonsvolgend inkoopmodel in de experimenteerregio Rotterdam houdt op hoofdlijnen in dat alle zorgaanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen de zorg kunnen leveren tegen een vastgesteld tarief per ZZP. De cliënt kiest waar en hoe hij zijn zorg wil verzilveren. Alle zorg die de door de cliënt gekozen aanbieder levert, wordt vervolgens ook gefinancierd. Daarnaast kijkt het experiment hoe het proces van indicatiebesluit tot het moment dat de cliënt de zorg ontvangt die hem past, meer persoonsvolgend kan worden ingericht. Onafhankelijke cliëntondersteuning speelt hierin een belangrijke rol.

De VGN is blij met de mogelijkheid om het persoonsvolgende voorkeursmodel te kunnen gaan testen tijdens dit experiment. In een blog op SKIPR.nl noemt directeur Frank Bluiminck de experimenten een concrete stap naar de vernieuwing die de Wlz beoogt. "Ze zullen leiden tot meer cliënttevredenheid en een betere kwaliteit van leven". Bluiminck voorziet een spannende tijd en werpt nog wel wat vragen op, maar roemt het lef, de durf en vasthoudendheid van alle betrokkenen. "Onder het Rotterdamse motto Geen woorden maar daden wordt er binnenkort echt werk gemaakt van vernieuwing in de Wlz!". 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: