Nieuws

Cliëntondersteuning in de Wlz: informatieplicht voor aanbieders

15 september 2015

Cliëntondersteuning heeft in de Wlz, net als in de Wmo, een belangrijke rol gekregen om de positie van cliënten te versterken. Zorgkantoren zijn verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan Wlz-cliënten ter beschikking te stellen en cliënten te informeren. Maar ook aanbieders hebben een wettelijke taak: zij moeten cliënten informeren over hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

In de Wlz is opgenomen dat zorgkantoren, als onderdeel van hun zorgplicht, moeten zorgen voor onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling, die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden. Het zorgkantoor moet zorgen dat de cliëntondersteuning beschikbaar is voor de verzekerde (en zijn vertegenwoordiger/ mantelzorger). Zorgverzekeraars Nederland heeft hiervoor op landelijk niveau een raamcontract gesloten met MEE Nederland en Zorgbelang.

Zowel het zorgkantoor als de zorgaanbieder hebben de plicht om voorafgaand aan het opstellen van het zorgplan en de zorgplanbespreking de cliënt en zijn vertegenwoordiger te wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning.

Informatie

ZN heeft samen met Mee Nederland en Zorgbelang een factsheet opgesteld met de belangrijkste informatie over cliëntondersteuning. Daarnaast zijn er verschillende cliëntenfolders. Aanbieders kunnen de documenten gebruiken om hun cliënten te informeren. U vindt deze documenten als bijlagen.