De nieuwe Markant is verschenen en staat online

Een nieuwe editie van Markant, het tijdschrift voor de gehandicaptenzorg, is deze week verschenen. In het magazine besteden we aandacht aan innovatieve dagbesteding bij Philadelphia, aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een auditief-communicatieve beperking, aan waardegedreven zorg en bezochten we een groep twintigers met een ernstige verstandelijke beperking die muziektherapie krijgt.

Het coververhaal van de nieuwe Markant (nummer 2, 2021) gaat over het 3D Lab van zorgorganisatie Philadelphia in Dordrecht. Hier ontwerpen, printen en laseren deelnemers 3D-objecten in samenwerking met lokale ondernemers. Een mooi voorbeeld van innovatieve dagbesteding. 'Wij kijken naar iemands superkracht en vergroten die vervolgens uit.'

'Goed luisteren is je mond houden'

In het interview vertelt Gijs Wanders over zijn ervaringen als ouder van dochter Vera die een beperking heeft en hem elke keer weer laat zien hoe belangrijk goede communicatie is. ‘Goed luisteren, is gewoon je mond houden’, vertelt Gijs, die regelmatig bijeenkomsten in de gehandicaptenzorg voorzit. ‘Ik probeer er dan altijd voor te zorgen dat er een tafeldame of -heer met een beperking naast me zit. Dan weet ik dat er goede vragen worden gesteld.’

Toegankelijke samenleving   

Verder is er in Markant aandacht voor de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, en dan specifiek voor Deelkracht, een consortium waarin zestien organisaties uit de auditief-communicatieve sector samen werken aan zestig projecten. Alle projecten zijn gericht op het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een auditief-communicatieve beperking. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor ervaringsdeskundigen, die in Markant hun verhaal doen. ‘Toen ik ging meepraten, bleek hoeveel kennis ik heb.’

Samen kijken, zien en doen

In het verhaal over waardegedreven zorg krijgen we een inkijkje in de manier waarop zorgorganisaties de ervaringen van hun cliënten ten aanzien van de kwaliteit van zorg achterhalen, en benutten. Ook is er in Markant aandacht voor de app Samen Zien die de Marius Meijboom ontwikkelde. Dat is een woonplek in Amsterdam voor mensen met een ernstige meervoudige beperking - een samenwerking tussen Cordaan en Ons Tweede Thuis. En vertelt muziekagoog Hanneke Hilhorst dat muziek zelfvertrouwen geeft, hoe vals iemand ook zingt of een instrument bespeelt. Tot slot geeft Babette Alberda, coördinator duurzame inzetbaarheid bij Philadelphia, tips voor vitale medewerkers.

De nieuwe Markant lees je hier.

Deze pagina is een onderdeel van