Nieuws

Debat Tweede Kamer over Wetsvoorstel zorg en dwang

27 januari 2012

Woensdagavond 25 januari 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Zorg en Dwang behandeld. Alleen de eerste termijn van de zijde van de Kamer is aan de orde geweest. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten zou donderdag 26 januari antwoorden, maar dit is uitgesteld. Zij heeft meer tijd nodig om alle antwoorden op de gestelde vragen te kunnen beantwoorden. De voortzetting van het debat staat nu geagendeerd voor de week van 14 februari a.s.

De Tweede Kamer liet zich kritisch uit over het wetsvoorstel en besteedde veel aandacht onder andere aan:

  • de cultuur;
  • het verschil in rechtsbescherming met het wetsvoorstel verplichte GGZ;
  • de verplichting van een cliëntenvertrouwenspersoon;
  • de noodzaak van externe toetsing bij toepassing van onvrijwillige zorg;
  • vrijheidsbeperkingen in de thuissituatie;
  • toezicht door de IGZ;
  • verplichte directe melding aan IGZ van onvrijwillige zorg;

Ook punten die de VGN in haar brief heeft aangedragen zijn aan de orde gesteld, zoals het punt over de definitie van gedragsbeïnvloedende medicatie, over registratie en melding aan de IGZ, over wie eindverantwoordelijk is in het multi disciplinairoverleg (mdo).

In de bijlage leest u het gehele letterlijke (nog ongecorrigeerde) verslag van het debat van 25 januari 2012.
 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig