Nieuws

Deelnemers gezocht voor Nivel Panel Naasten

12 december 2023

Onderzoek over de jaren heen laat zien dat naasten die een gezinslid met een beperking intensief ondersteunen het risico lopen overbelast te raken. De verwachting is dat er de komende jaren een groter beroep op naasten zal worden gedaan vanwege de schaarste in de zorg. Dit zijn redenen om de kwaliteit van leven van naasten te onderzoeken, ontwikkelingen daarin te volgen en de behoefte aan ondersteuning van naasten vast te stellen. Daarom start het Nivel een Panel Naasten, waarvoor nu deelnemers worden gezocht.

Foto doorpakken of knakken

Achtergrond 

De laatste jaren is meer aandacht gekomen voor naasten van mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. In opdracht van ZonMw voert het Nivel onderzoek uit om de ervaringen, behoeften en wensen van naasten zelf in kaart te brengen. Hiervoor wordt een vragenlijst gecombineerd met (groeps)interviews en wordt samengewerkt met ervaringsdeskundige naasten. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen beleidsmakers, belangenorganisaties, professionals en naasten hun beleid en zorgpraktijk afstemmen op de rol, wensen en mogelijkheden van naasten. De oproep om mee te doen aan dit onderzoek en deel te nemen aan het Nivel Panel Naasten vindt u hier.

Gezocht: naasten van mensen met een beperking

Voor een vragenonderzoek van het Nivel naar de kwaliteit van leven en knelpunten en behoeften van mensen met een familielid of goede vriend die een beperking heeft. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: