Nieuws

Dementietafel en KansPlus samen verder

10 maart 2016

KansPlus gaat het komend jaar de Dementietafel in de verschillende provincies en de werkgroepen die hierbij betrokken zijn, ondersteunen en versterken. Dit in navolging van het project 'Dementietafel - delen en verbeteren' van Ieder(in), waarmee in drie jaar tijd in iedere provincie een Dementietafel is opgezet en werkgroepen actief zijn geworden. Als resultaat van dit project is nu een handreiking beschikbaar waarmee betrokkenen bij mensen met verstandelijke beperking (en dementie) zelf een Dementietafel kunnen organiseren.

Onlangs tekenden de directeuren van Ieder(In) (Illya Soffer) en van KansPlus (Dickie van de Kaa) de overdracht. Bij Dementietafels zijn familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners met elkaar in gesprek over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. In 2012 heeft Ieder(in) zich op vraag van KansPlus bereid verklaard het project tot en met 2015 onder haar hoede te nemen. Het fantastische resultaat hiervan is dat er nu Dementietafels zijn in alle provincies. Financiële steun is verleend door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Fonds verstandelijk Gehandicapten, Rabobank Foundation en stichting SPZ.

In het vervolgtraject zal de aandacht vooral liggen op het versterken van de werkgroepen die nu in de provincies de Dementietafels organiseren. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het VSB fonds, de VGN, middelen vanuit het voucherproject van het ministerie van VWS en KansPlus. Ook zal de aandacht uitgaan naar het organiseren van nieuwe Dementietafels. Dit in nauwe samenwerking met het Programma Zorg Verandert.

Handreiking
Recentelijk is er een handreiking 'Dementietafel delen & verbeteren' verschenen waarin allerhande tips en aanknopingspunten te vinden zijn voor het oprichten van een Dementietafel. De papieren versie van deze handreiking is te bestellen bij KansPlus (info@kansplus.nl) en wordt binnenkort aan VGN-leden toegezonden. 

Meer informatie over de Dementietafel is te vinden op www.kansplus.nl en www.kennispleingehandicaptensector.nl

U vindt de handreiking in de bijlage.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen