Nieuws

Landelijke bijeenkomst Dementietafels inspireert voor vervolg

18 september 2015

Sinds enkele jaren ontstaat in de gehandicaptenzorg een eigen vorm van Alzheimer cafés, de Dementietafels. Deze bieden een plek waar familie, mantelzorgers en professionals  hun kennis en ervaringen delen rond oudere mensen met een verstandelijke beperkingen die dementeren. Organisatoren van Dementietafels uit alle delen van het land hielden op 17 september j.l. bij de VGN hun eerste landelijke bijeenkomst. Doel: elkaar inspireren en gezamenlijk ideeën ontwikkelen over het vervolg nu het driejarig startproject binnenkort eindigt.

‘Als VGN voelen we ons vereerd jullie te mogen ontvangen’, gaf dagvoorzitter Maartje van Boekel aan. Het toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen, ook met dementie, maakt extra aandacht nodig. Om die reden ondersteunde de VGN samen met verenigingen van cliënten en professionals en Alzheimer Nederland de start van de Dementietafels. Inmiddels zijn al 38 VGN-lidinstellingen hierbij betrokken en de ervaringen blijken erg positief. De VGN wil de Dementietafels dan ook in de toekomst blijven ondersteunen. Zij kunnen gebruik maken van de toolkit ouderen, die o.a. veel informatie over dementie bevat.

Belangenvereniging Ieder(in) biedt onderdak aan de Dementietafels, die op initiatief van KansPlus zijn gestart. Ieder(in) directeur Illya Soffer noemde een goed samenspel tussen familie, mantelzorgers en hulpverleners cruciaal. Samen een zoektocht ondernemen en ervaringen en kennis delen: lotgenotencontact en deskundigheid bevorderen. Dat zag ze terug in het filmpje van de Dementietafels, dat haar raakte.

Vervolgens presenteerde projectleider Sandra Overbeek met trots de stand van zaken (zie ook bijgevoegde pdf). In alle provincies zijn nu dankzij pionierswerk en goede samenwerking van vele zorginstellingen, familie, MEE-organisaties en andere ketenpartners Dementietafels opgestart. Ze voorzien in een grote behoefte en gemiddeld zijn per avond zo’n dertig mensen met elkaar in gesprek. Er is een digitale handreiking in de maak en nu al is veel informatie te vinden op de website van Ieder(in) en van het Kennisplein. 

Daarna kwamen de locale organisatoren aan het woord. Zij wisselden onderling vele tips maar ook vraagstukken uit. Bijv. rond het vinden van sponsors en over hoe meer familieleden te bereiken.  Voor dat laatste kan o.a. een landelijke kalender van de bijeenkomsten uitkomst bieden. Onder leiding van Christiaan Meijboom (Alzheimer Nederland) discussieerden zij over hoe de komende jaren verder te gaan. Hiervoor is zowel veel locale inzet van vrijwilligers als draagvlak en financiëring nodig, zodat de landelijke ondersteuning kan worden voortgezet.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten