Nieuws

Derde Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg gepubliceerd

22 augustus 2019

Vanuit het programma Duurzame Zorg werkt de VGN met de brancheorganisaties van Care en Cure samen met het ministerie van VWS aan de verduurzaming van de zorgorganisaties. De bijgevoegde derde nieuwsbrief vanuit VWS geeft u in korte overzichten informatie over de actuele ontwikkelingen betreffende de Green Deal Duurzame Zorg en de vier pijlers daarbinnen.

Green deal logo

De vorige Nieuwsbrief verscheen in juli 2019. In een artikel informeerden we u. De nu bijgevoegde Nieuwsbrief bevat artikelen en informatie over het congres dat VWS organiseert op 10 oktober en over de stand per pijler van de Green Deal: pijler 1 gaat over de energietransitie, pijler 2 over circulariteit, pijler 3 over schoon water en pijler 4 over een gezond leefklimaat. De inhoud van de brief bevelen we van harte aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: