Nieuws

Doorrekening verkiezingsprogramma’s voor de langdurige zorg

27 augustus 2012

Het CPB en het PBL hebben de verkiezingsprogramma’s van 10 politieke partijen doorgerekend. De analyse omvat de belangrijkste (macro-)economische en koopkrachteffecten, houdbaarheid van de overheidsfinanciën, werkgelegenheid, alsmede ook de gevolgen voor onder andere de zorg. De VGN heeft de financiële effecten van de maatregelen voor de langdurige zorg voor u op een rijtje gezet. 

Effecten voor de langdurige zorg 

In de bijgaande matrix (zie pdf-bestand) die  al eerder is gevuld met de standpunten van de verschillende verkiezingsprogramma's die voor de gehandicaptenzorg belangrijk zijn, vindt u onderaan de gegevens over de financiële effecten voor de langdurige zorg.  
Uit het omvangrijke CPB-rapport komt extra informatie naar voren over de maatregelen die in de verkiezingsprogramma's staan. De VGN komt zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke analyse en een nadere verdieping voor de gehandicaptenzorg. Wij willen u nu alvast de feitelijke gegevens laten zien.


Inzichtelijk maken van effecten

Het uitgangspunt voor de analyse (‘het basispad’) van de planbureaus is de economische  verkenning tot en met 2017 die het CPB in juni publiceerde, waarin ook de afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn verwerkt. De planbureaus hopen dat Keuzes in Kaart een bijdrage levert aan het inzichtelijk maken van de effecten van de verschillende verkiezingsprogramma’s op een breed palet van onderwerpen.

U vindt de publicaties van het CPB en PBL in de bijlagen.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen