Nieuws

Ds. Visscherprijs 2018

18 september 2017

De Ds. Visscherprijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking.

Op donderdag 22 maart 2018 zal de prijs voor de twaalfde maal worden uitgereikt. Personen die in aanmerking willen komen voor de prijs - of zij die anderen voor de prijs willen voordragen - worden uitgenodigd publicaties in te zenden. De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds, in samenwerking met NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) en Koninklijke Van Gorcum.

De inzendtermijn voor de Ds. Visscherprijs sluit om 1 november 2017.

Meer informatie leest u in de bijlage bij dit bericht.