Nieuws

Enquête zorgkantoren toetsingskader verantwoorde en doelmatige zorg thuis

08 maart 2016

Zorgkantoren evalueren bij zorgorganisaties de werkwijze voor de toets op verantwoorde en doelmatige zorg thuis. Zorgorganisaties hebben daarvoor een link naar een digitale enquête ontvangen via zorgkantoor. De bevindingen van de zorgorganisaties zijn van belang en dragen bij aan de uniforme werkwijze die zorgkantoren voor het toetsingskade vanaf 1 april 2016 willen hanteren. Zorgorganisaties kunnen de vragenlijst tot 13 maart invullen.  

document

Evaluatie toetsingskader

VGN en Actiz hebben eerder bezwaren geuit bij het toetsingskader verantwoorde en doelmatige zorg. Vooral voor het deel van verantwoorde zorg zien VGN en Actiz niet de toegevoegde waarde van dit toetsingskader. Dat zou alleen van toepassing zou moeten zijn als de zorgorganisatie van mening is dat de zorg niet verantwoord geleverd kan worden, zie ook ons eerdere bericht hierover.

Zorgkantoren hanteren nu nog hun eigen beleid voor het toetsingskader verantwoorde en doelmatige zorg thuis voor wat betreft het deel of de cliënt, die nieuw in zorg komt, verantwoord thuis kan blijven wonen,

Afgesproken is dat zorgkantoren vanaf 1 april 2016 een uniforme lijn toepassen. Zorgkantoren hebben nu een enquête bij de zorgorganisaties uitgezet om de ervaring van zorgorganisaties op te halen. Het is voor zorgorganisaties van belang scherp naar de toepassing van het toetsingskader te kijken en de bevindingen aan te geven aan het zorgkantoor.

Indienen

Zorgorganisaties kunnen de vragenlijst tot 13 maart ingevuld retourneren naar het zorgkantoor. 

Deze pagina is een onderdeel van: