Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Voor de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten in de gehandicaptenzorg is het van belang dat beroepskrachten hun competenties voortdurend op peil houden en verder kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkeling van beroepscompetenties van aankomend, beginnend en ervaren beroepskrachten in de beroepspraktijk plaatsvindt. Het Erkennen van in de praktijk Verworven Competenties (EVC) kan hierin een stimulerende werking hebben.

De VGN heeft een EVC-procedure ontwikkeld die gebaseerd is op de profielen uit de competentiebox. De competentiebox is als standaard voor EVC erkend. Er is een landelijk dekkende aanbiedingsstructuur voor EVC, zodat alle leden op een aantrekkelijke wijze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van EVC.
Meer informatie over EVC vindt u in de twee folders – één voor medewerkers en één voor organisatie in de gehandicaptenzorg. Klik hier voor de EVC-aanbieders en de folders.
Competentiemeter Gehandicaptenzorg

Competentieontwikkeling is een doorlopend proces. Het is slechts af en toe nodig om verworven competenties via een intensieve EVC-procedure formeel te laten erkennen. Voor competentieontwikkeling is het evenzeer van belang dat competenties individueel en op teamniveau gemakkelijk in kaart kunnen worden gebracht. Op dit moment wordt een Competentiemeter Gehandicaptenzorg ontwikkeld die uitwisselbaar is met de EVC-procedure. Hierover vindt u binnenkort meer informatie op de website.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw drs. M.J.J. (Marjon) Gerts, mgerts@vgn.nl of 030-27 39 336 of de heer J.P.N. (Hans) Timmerman, htimmerman@vgn.nl, 030-27 39 727.

Deze pagina is een onderdeel van