VGN wil flexibele beroepsopleidingen voor volwassenen

Het huidige beroepsonderwijs is ingericht om jongeren na de middelbare school op te leiden tot een MBO of HBO opleiding die hen als beginnend beroepskracht toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Voor volwassenen is echter een flexibelere route gewenst die uitgaat van competenties die zij al hebben verworven in de beroepspraktijk. Om dit mogelijk te maken wil de VGN samen met zorgorganisaties en opleiders een samenhangend pakket van leereenheden voor de gehandicaptenzorg ontwikkelen.

In Zuid Holland zijn hiervoor pilots met meerdere zorgorganisaties van start gegaan. Een inspirerend voorbeeld hiervoor was de pilot van ASVZ waarbij werknemers die nog niet beschikten over een beroepsdiploma de MBO-4 opleiding tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg in 1-1,5 jaar succesvol hebben voltooid.

Hierbij is gebruik gemaakt van een aanpak waarbij in overleg met de zorgorganisatie, een externe beoordelaar (EVC-aanbieder) en een opleidingsinstelling leereenheden zijn gedefinieerd die passen binnen de hiervoor ontwikkelde Europese standaarden. Deze leereenheden zijn gebaseerd op de beroepspraktijk in de zorgorganisatie. In overleg met de school en examencommissie is bepaald met welke “beroepsproducten” de gewenste leerresultaten kunnen worden behaald. Hierdoor kan het informele leren op de werkplek en het formele leren in het onderwijs goed met elkaar worden verbonden. Ook is op deze wijze zowel te beoordelen welke leerresultaten er al zijn behaald, als voor welke onderdelen nog scholing is gewenst.  

Gemiva-SVG, Ipse de Bruggen en Middin zijn begonnen met een pilot die zich richt op het behalen van een HBO-diploma. De VGN wil deze pilots graag uitbreiden naar meerdere zorg- en opleidingsorganisaties, zodat er landelijk een samenhangend pakket leereenheden voor MBO en HBO opleidingen in de gehandicaptenzorg kunnen worden vastgesteld. Hiermee wordt de gehandicaptenzorg en het beroepsonderwijs in staat gesteld om opleidingen op maat voor volwassenen te bieden.

Zorgorganisaties die willen participeren in dit project worden ondersteund door het CAOP en het partnerschap leven lang leren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bijgevoegde handleiding “ onderwijs op maat”. Voor werkgevers die in het project participeren is een premie van € 500,- beschikbaar voor medewerkers die het traject doorlopen. Deze middelen kan de zorgorganisatie bijvoorbeeld gebruiken voor het inhuren van één van de EVC-aanbieders die participeren in dit project.

Dit initiatief levert een belangrijke bijdrage aan de landelijke agenda rond leven lang leren. Flexibilisering van beroepsopleidingen voor volwassenen en de zoektocht naar een hiervoor passende bekostigingswijze spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de zorgorganisaties die participeren in dit project worden hiervoor businesscases uitgewerkt. De premies die beschikbaar gesteld worden voor pilotinstellingen zijn bedoeld om dit proces verder op gang te brengen. Deze aanjaagpremie is nu nog voor maximaal 140 personen beschikbaar. 

Interesse om deel te nemen aan dit project?

Neem contact op met:

Handleiding onderwijs op maat VGN

Deze pagina is een onderdeel van