Nieuws

Project ‘onderwijs op maat’ koploper Zorgpact

22 oktober 2018

Het huidige beroepsonderwijs is ingericht om jongeren na de middelbare school op te leiden richting een MBO of HBO diploma. Voor volwassenen is echter een flexibelere route gewenst die uitgaat van competenties die zij al hebben verworven in de praktijk. De VGN heeft het initiatief genomen om flexibele routes te ontwikkelen voor de gehandicaptenzorg, in samenwerking met zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en EVC aanbieders. Het Zorgpact waardeert dit project nu als zijnde koploper: een innovatief samenwerkingsproject waar concrete resultaten worden geboekt!

krijtbord met letters van alfabet en krijtje

Onderwijs op maat
Het doel van het project is de ontwikkeling van leereenheden voor werkenden in de gehandicaptenzorg die een vervolgstap in hun leer- en loopbaan willen zetten. Opleidingen worden in kleinere (samenhangende) eenheden opgeknipt. Door goed te kijken naar wat iemand al aan kennis en kunde in huis heeft kan een opleidingstraject samengesteld worden met alleen de leereenheden die nog niet beheerst worden. Op deze wijze sluit een opleidingstraject veel beter aan bij de behoefte: dat wat nodig is om het werk goed te doen en verder te groeien. 

Resultaten
Uit pilots bij ASVZ, ’s Heeren Loo en opleiders ROC Landstede en OPPstap blijkt dat het voor mensen met relevante ervaring of een aanverwante opleiding vaak mogelijk is om binnen één jaar een diploma op mbo niveau 3 of 4 te behalen. Door goed aan te sluiten op beschikbare kennis en kunde wordt de motivatie van de deelnemers versterkt en is de uitval bijzonder laag. Deze ervaring is gebaseerd op 120 deelnemers die met het traject zijn gestart, waarvan velen deze inmiddels met succes hebben afgerond.

Voortbouwend op deze ervaring zijn er ondertussen ook in overleg met betrokken deelnemers eenheden voor het HBO gedefinieerd. Het gaat hierbij zowel de zorginstellingen Ipse de Bruggen, Gemiva-SVG, het Gors, Lijn 5 en Zuidwester als de Christelijke Hogeschool Ede en NCOI en LOI.

Vervolg
Inmiddels zijn de ontwikkelde leereenheden ook buiten de projectgroep gedeeld met organisaties in de gehandicaptenzorg. Hieruit blijkt dat de leereenheden herkenbaar zijn voor de gehele branche. De ambitie is nu om de leereenheden vast te stellen door het bestuur van de VGN zodra deze definitief gereed zijn.

Deze pagina is een onderdeel van: