Nieuws

€250 miljoen extra voor Wlz-contracteerkader 2019

18 oktober 2019

Minister de Jonge heeft op 18 oktober bekendgemaakt dat het contracteerkader Wlz 2019 structureel met €190 miljoen wordt verhoogd. Daarnaast wordt incidenteel nog €60 miljoen beschikbaar gesteld om ruimte in het systeem te creëren, zodat toegankelijkheid voor de zorg voor burgers wordt geborgd. Hiermee kan alle zorg die voor dit jaar wordt geprognosticeerd toch worden betaald. De ophoging is gebaseerd op een addendum op het augustusadvies van de NZa. De zorgkantoren hadden al eerder aangegeven dat zij een groot tekort verwachtten.

Geld

NZa advies 2019

In vervolg op het meiadvies en de ophoging van de contracteerruimte in juni, heeft de NZa in augustus een advies uitgebracht. Dit kwam uit op een verwacht tekort van zo’n €40 miljoen. De zorgkantoren gaven echter aan zo’n €100 miljoen extra tekort te verwachten. Op basis van het stijgend aantal declaraties van september en oktober, heeft de NZa vervolgens aanvullend onderzoek naar ontwikkelingen in declaraties, indicaties en wachtlijsten gedaan en verwerkt in een addendum. Dit leidt tot een geraamd tekort van €130 miljoen. Het tekort wordt veroorzaakt in zorg in natura, het pgb-kader houdt ruimte over. In het addendum adviseert de NZa dan ook om de totale contracteerruimte op te hogen met €130 miljoen en daarnaast de gereserveerde manoeuvreerruimte van €60 miljoen in te zetten. Dit sluit volgens de NZa aan bij de prognose van de zorgkantoren bij het augustus-advies.  

De oorzaken van de hogere prognose zijn vooral de volumestijgingen van V&V-indicaties (en wachtlijsten), de stijging in meerzorg-declaraties en na-ijleffecten.

Budgettair kader 2019

De minister heeft besloten het advies van de NZa op te volgen en hoogt het budgettair kader structureel op met €190 miljoen. Daarnaast wordt er eenmalig €60 miljoen beschikbaar gesteld vanwege de toegenomen indicaties met name in de V&V sector en de ontstane wachtlijsten. Hierdoor geeft de minister vertrouwen dat de geleverde zorg ook bekostigd kan worden. De totale ophoging voor 2019 is daarmee €250 miljoen. Er vindt ook een verschuiving van €10 miljoen plaats van de contracteerruimte naar het PGB-kader. 
In totaal is €23.405 miljoen beschikbaar in 2019, waarvan €20.374 miljoen voor de contracteerruimte en €2.431 miljoen voor PGB en €600 miljoen voor het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Budgettair kader 2020

Ten opzichte van de voorlopige kaderbrief 2020 wordt het budgettair kader 2020 is nu de loon- prijsbijstelling ingevuld. De structurele ophoging van het kader 2019 wordt in 2020 uit een deel van de groeimiddelen 2020 gefinancierd. Er wordt €70 miljoen van de groeimiddelen gereserveerd voor herverdelingsmiddelen. De NZa krijgt de opdracht om in januari, mei en augustus advies uit te brengen over de toereikendheid van het budgettair kader en inzet van de herverdelingsmiddelen. Het totale budgettair kader bedraagt €24.592 miljoen, hiervan is €20.912 voor de contracteerruimte, €2.510 miljoen voor PGB, €70 miljoen herverdelingsmiddelen en €1.100 miljoen voor het kwaliteitsbudget verpleeghuizen. 

Deze pagina is een onderdeel van: