Nieuws

Expertisegebied voor betere samenwerking

28 oktober 2016

Op 27 oktober ontvingen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het Ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de beroepsvereniging V&VN het eerste exemplaar van het Expertisegebied verpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg (zie pdf). "Niet alleen is het Expertisegebied bestemd voor de verpleegkundigen verstandelijk gehandicaptenzorg, maar ook voor samenwerkingspartners van hen op lokaal, regionaal en landelijk niveau" zeiden de coördinatoren van V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg bij de presentatie tijdens de Invitational 'Cliëntgerichte zorg kan niet zonder samenwerking'. 

Samenwerkingspartners
Marieke Albers, coördinator V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg gaf vanuit haar perspectief het belang van het Expertisegebied aan. "Een aantal jaar geleden werd mij gevraagd of de verpleegkundigen nog wel nodig zouden zijn op alle afdelingen binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ik kan nu beamen dat dit zo is. Toen lastig uit te leggen, nu is het Expertisegebied een goed hulpmiddel om dit te laten zien." Martina de Graaf, eveneens coördinator V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg vindt het Expertisegebied ook een hulpmiddel voor (hernieuwde) bewustwording van de eigen professie en meerwaarde van de verpleegkundige binnen het team. "Het moet ook prikkelen om je verder te ontwikkelen in die gebieden die de verpleegkundige juist onderscheiden en meerwaarde geven aan het team."

Ingrid Blok, beleidsmedewerker van het ministerie van VWS, onderstreept het belang van het Expertisegebied evenals de inbreng van V&VN bij de vormgeving, invulling en uitvoering van de kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg.

Marian Vierhout, senior inspecteur IGZ is blij met het Expertisegebied: " Medicatieveiligheid en medische deskundigheid is een belangrijk toezichtgebied voor de IGZ. De inspectie waardeert dat vanuit de sector initiatief wordt genomen om risico’s op dit gebied te verkleinen. Het Expertisegebied verpleegkundig verstandelijke gehandicaptenzorg is een goede aanvulling op de vooral agogisch gerichte begeleidingscultuur binnen deze sector."

Integratie
Ook Sonja Kersten, directeur V&VN is blij met het Expertisegebied: "In de ondersteuning voor cliënten met een verstandelijke beperking werken veel verschillende disciplines samen. De meerwaarde van de verpleegkundige is de integratie van kennis en kunde op medisch, somatisch, psychologisch, gedragsmatig en sociaal gebied. Zij heeft met name de expertise op het gebied van signaleren van gezondheidsproblemen en ziekte. Met natuurlijk nauw contact  en samenwerking met de cliënt en diens naasten."

Reactie VGN
"Als VGN vinden we het heel waardevol dat met dit document de vakkennis van verpleegkundigen geëxpliciteerd is voor de gehandicaptenzorg. We delen deze kennis dan ook graag met onze leden en partners in het veld. Het Kennisplein van de gehandicaptenzorg is daarvoor het platform", zei Marion Kersten, senior beleidsmedewerker VGN. Verder zal de VGN het Expertisegebied, evenals de met de eigen achterban ontwikkelde competentiebox, betrekken bij de vernieuwing van de opleidingen op MBO- en HBO-niveau.  Beiden kunnen bijdragen aan de verdere inkleuring van de branchedifferentiatie gehandicaptenzorg binnen de verpleegkundige opleidingen. Daarnaast blijft de VGN het belang van ook de specifieke expertise van sociale agogen benadrukken.  

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten