Nieuws

Extra kans om gebruik te maken van subsidie NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk

16 november 2021

Werkgevers die nog geen gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke subsidie ‘NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk’ krijgen alsnog de kans daartoe. Met de subsidie kunnen werkgevers tegen 30 procent van de reguliere kosten hun medewerkers een ontwikkel- of loopbaanadvies op maat, begeleiding, een EVC-traject of scholing aanbieden.

subsidie

NL Leert Door

Sinds enkele maanden is RegioPlus, samen met CNV en met de regionale werkgeversorganisaties, aan de slag met de subsidie NL Leert Door, sectoraal maatwerk. Met deze subsidie bieden we werkgevers de kans om tegen 30 procent van de reguliere kosten hun medewerkers een ontwikkel- of loopbaanadvies op maat, begeleiding, een EVC-traject of scholing aan te bieden. Belangrijk daarbij is dat het traject dat wordt aangevraagd gericht moet zijn op het behouden van de medewerkers voor de instelling of voor de sector of op het helpen van de medewerker naar ander werk of een andere functie.

Ruime reservering

Afgelopen zomer is een eerste inventarisatie gehouden onder werkgevers in zorg en welzijn om te bepalen hoeveel subsidie er gereserveerd moest worden. Daarbij hebben heeft RegioPlus de reservering ruim genomen, waardoor er nu extra ruimte is voor werkgevers die deze eerste inventarisatieronde hebben gemist of die toen nog onvoldoende zicht hadden op wat zij konden en wilden afnemen voor hun medewerkers. Nu is de tijd gekomen om deze ruimte open te stellen voor extra aanvragen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als werkgever kun je kiezen voor de volgende trajecten:

  • Een ontwikkel/loopbaanadvies (activiteit A) met een waarde van € 700. Hiervoor ontvang je als werkgever een vergoeding van € 490.
  • 5 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 500. Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 350.
  • 10 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 1.000. Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 700.
  • Scholing (activiteit C) met een minimale studiebelasting van 16 uur en een waarde van € 500. Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 350.
  • Scholing (activiteit C) leidend tot een certificaat of diploma met een minimale waarde van € 1.250. Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 875.
  • Een EVC procedure (activiteit D) met een minimale waarde van € 1.250. Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 875.

Via onderstaand aanvraagformulier kunnen werkgevers subsidie aanvragen. In de  scholingscatalogus is te lezen aan welke eisen scholing moet voldoen om voor een subsidieaanvraag in aanmerking te komen. Mail voor meer informatie met: info@regioplus.nl.

Lees voor meer informatie over de subsidie dit artikel dat we afgelopen zomer op onze site plaatsten.   

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: