Nieuws

Extra plaatsen voor opleiding GZ-psycholoog

13 juli 2018

Net zoals de afgelopen jaren was de behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog meer dan tweemaal zo hoog dan het aantal beschikbare plaatsen. Voor een aantal andere opleidingen was de behoefte juist minder dan het aantal beschikbare plaatsen en daarom heeft VWS besloten om het vrijkomende budget van deze opleidingen aan te wenden voor 150 extra plaatsen gz-psycholoog.

wlzvoormensenpsychishestoornis

Dat betekent dat voor het toewijzingsjaar 2019 760 plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog beschikbaar zijn in plaats van het aantal van 610 plaatsen waar eerder vanuit werd gegaan. In het definitief toewijzingsvoorstel(concept) zijn deze extra plaatsen meegenomen.

Ook voor organisaties in onze branche betekent dit dat er meer plaatsen toegewezen worden.

Gepersonaliseerde opleidingen
Opleidingsinstituten zijn van plan om in 2019 gz-psychologen op te leiden via verkorte, gepersonaliseerde trajecten op basis van eerder verworven kennis en competenties. Opleidende zorgorganisaties worden opgeroepen om de extra beschikbare plaatsen zoveel mogelijk in te zetten voor dergelijke verkorte opleidingstrajecten, zodat de opgeleide professionals sneller beschikbaar komen op de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie, zie www.top-opleidingsplaatsen.nl

Deze pagina is een onderdeel van: