Nieuws

Financieel steunpakket voor forensische aanbieders

31 maart 2020

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid. Dit geldt ook voor de aanbieders van forensische zorg. Het is van groot belang dat de continuïteit van de forensische zorg geborgd is en dat medewerkers veilig en verantwoord hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Daarom heeft DJI maatregelen getroffen om de zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden.

abonnementstariefwmo

Bijgaand vindt u de brief die de Minister voor Rechtsbescherming hierover heeft gestuurd aan de Tweede Kamer en de brief van de directeur Forzo/JJI aan de branches.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: