Nieuws

‘Focus op onderzoek’: hét podium voor actieve kennisuitwisseling

25 januari 2018

Onder het motto: ‘Partnerschap in onderzoek’ vindt vrijdag 1 juni 2018 de zevende editie van het congres ‘Focus op onderzoek’ plaats. De VGN roept iedereen op die actueel onderzoek doet vanuit samenwerking tussen wetenschap, onderwijs en de praktijk, om projecten in te dienen voor dit congres.

Het congres ‘Focus op onderzoek’ is hét podium voor actieve kennisuitwisseling met betrekking tot onderzoek in relatie tot betere zorg en ondersteuning van mensen met een beperking.

Snelle toepassing

De VGN, ZonMw en Vilans organiseren dit congres bewust over de domeingrenzen van de Wlz, het Sociaal Domein en de Jeugdzorg heen. De trend in onderzoeksland is dat er van meet af aan zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken. Hierdoor wordt kennis veel sneller toegepast in de praktijk en blijft te lang nadenken over implementatie achterwege.

Oproep

De VGN moedigt onderzoekers aan om inhoudelijke bijdragen in te dienen voor het Focus-congres. Doe je, vanuit (samenwerking tussen) wetenschap, onderwijs of de praktijk, actueel onderzoek dat past in de congresthema's? Dien dit dan nu in! Voor deelnemers met een actieve bijdrage geldt een gereduceerd tarief. De VGN roept haar leden op om actieve deelname te overwegen. Ook daarvoor geldt een gereduceerd tarief.

Meer informatie over het congres en de thema's? http://www.focusoponderzoek.nl.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven