Nieuws

'Partnerschap in onderzoek' centraal tijdens 7e Focus-congres

11 december 2017

De 7e editie van Focus op onderzoek wordt op vrijdag 1 juni 2018 gehouden in de Reehorst in Ede. ‘Partnerschap in onderzoek’ is het motto van dit congres, dat een actueel overzicht geeft van kennis en onderzoek over mensen met (verstandelijke) beperkingen. De organisatie berust bij het Kennisplein Gehandicaptensector, dat nauw samenwerkt met Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten. Actieve bijdragen over onderzoek kunnen worden ingediend tot 26 januari 2018.

Meer dan ooit vraagt onderzoek dat zich richt op mensen met (verstandelijke) beperkingen om duurzame, gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen met een beleids-, praktijk- en onderzoekachtergrond. In academische werkplaatsen en andere kennisnetwerken wordt volop kennis opgedaan, gedeeld en toegepast. Het Kennisplein biedt met het Focus-congres een podium voor onderlinge kennismaking en uitwisseling. Het congres geeft over de domeingrenzen heen inzicht in actueel onderzoek met drie hoofdthema’s: gezondheid, gedrag en participatie. Dit gebeurt via plenaire lezingen, parallel- en postersessies. Meer informatie over het programma en algemene informatie vind je hier.

Oproep

Onderzoekers, beleidsmakers, professionals of managers die zijn betrokken bij onderzoek naar een vraagstuk voor de gehandicaptenzorg kunnen dit tijdens het Focus-congres delen of bespreken met collega’s. Om een podium te krijgen voor hun onderzoek in de parallel- en postersessies dienen ze dit vóór 26 januari 2018 kenbaar te maken. Een commissie beoordeelt op basis van de onderstaande criteria elke aangemelde bijdrage:

-          Relevantie voor de domeinen participatie, gezondheid en/of gedrag
-          Relevantie voor het thema Partnerschap in onderzoek
-          Originaliteit en vernieuwing
-          Kwaliteit van de onderbouwing en toetsing
-          Duidelijke en breed toegankelijke taal

Deelname

Geïnteresseerden die het Focus-congres willen bijwonen kunnen zich nu al aanmelden via dit formulier. Voor VGN-leden geldt een gereduceerd tarief. 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven