Nieuws

Geen uitzonderingen voor zorgwoningen bij passend toewijzen

24 november 2015

We krijgen geregeld vragen over 'passend toewijzen'. In dit artikel geven we informatie over de inhoud. We verwijzen ook naar het Kenniscentrum Wonen Zorg (KCWZ) en naar de Woonbond. Politiek gezien verwachten we geen uitstel of afstel meer of voor uitzonderingen voor de zorgsector.

Reinaerde gebouw

In juni 2015 schreven we een artikel over de verhuur van corporatiewoningen door zorginstellingen. Daarin kwam ‘passend toewijzen’ ook aan de orde. Corporaties moeten vanaf 1 januari 2016 woningen toewijzen volgens de nieuwe regels uit de Woningwet en mogen straks aan huurders alleen nog maar een woning toewijzen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Ook zorgaanbieders die huren van een corporatie krijgen hiermee te maken. Deze zogeheten passendheidsnorm heeft gevolgen voor het verhuren van appartementen en aangepaste woningen aan mensen met een beperking. Zorgwoningen zijn namelijk duurder qua bouw en hebben dus een hogere huur. De huur van deze woningen komt daarmee boven de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het deel van de huur waarboven geen of nog maar weinig huurtoeslag wordt verstrekt. Voor meer technische informatie hierover verwijzen we naar een artikel van de Woonbond. Door de nieuwe regelgeving van passend toewijzen kunnen de duurdere zorgwoningen met bijbehorende huurprijs in de toekomst wellicht moeilijker aan de doelgroep worden verhuurd. Minister Blok echter denkt niet dat de nieuwe eis in de Woningwet het verhuren en bouwen van zorgwoningen frustreert. Dit schreef hij in zijn brief aan de Tweede Kamer, waarin hij tevens aangaf dat een aanpassing zelfs tot een verhoging van de administratieve lastendruk zou leiden, omdat alle zorgwoningen dan apart geregistreerd zouden moeten worden.
Het KCWZ geeft uitgebreid uitleg over de toewijzingsregels en over het passend toewijzen. We verwijzen graag naar deze informatie. In een bijlage plaatsen we een stroomschema over ‘intermediaire verhuur’. Ook de brief van minister Blok voegen we als bijlage toe.
We voegen ook en Handreiking van Aedes toe als bijlage, met de opmerking van Aedes dat er één fout in het schema op de achterzijde staat. Correct is de volgende tekst: Mensen met indicatie zware zorg, inkomen < 21.950/29.800/29.825 **, aan te tonen via inkomensverklaring, géén inzage in zorgplan vereist (er staat dat er wel inzage is vereist).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: