Nieuws

Geslaagde digitale uitwisselbijeenkomst over zorgprogramma’s

14 januari 2021

Bij VGN-leden die met zorgprogramma’s (gaan) werken is grote behoefte om bij elkaar in de keuken te kijken en zo van elkaars ervaringen te leren. Gemiva-SVG groep, Sherpa en ’s Heerenloo initieerden daarom op 7 januari een eerste uitwisselbijeenkomst, die door de VGN werd gefaciliteerd. Digitaal kwamen 25 deelnemers van 13 VGN-leden bijeen. Ze spraken de intentie uit om komende zomer alsnog een onsite ‘markt’ te organiseren.

kennismanagement

Programma

Dagvoorzitter Marion Kersten (VGN) liet in haar aftrap een overzicht zien waaruit bleek dat het startmoment om zorgprogramma’s te gaan werken tussen 2005 en 2021 lag. Waar enkele organisaties zich bevinden in de startfase, werkten anderen er al mee of waren ze bezig met doorontwikkeling. Ook ging ze in op de variatie in inhoud en vormgeving van de zorgprogramma’s en legde ze de verbinding met de leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg, die nu wordt ontwikkeld door VGN-leden, kennispartners en stakeholders. Deze wordt samengesteld mede op basis van bestaande zorgprogramma's en vormt een inspiratiebron voor het (door)ontwikkelen ervan. 

Vervolgens gingen de deelnemers in subsessie's met elkaar in gesprek over hun eigen zorgprogramma’s en hun wensen en behoeften voor verdere uitwisseling. Deze liggen met name rond de volgende thema s:
1. Wat is een zorgprogramma?
2. Hoe doe je de implementatie?
3. Hoe maak je de indeling; doelgroepen, levensfase, basisprogramma?
4. Wat is de koppeling naar Leren en Ontwikkelen
5. Delen met elkaar wat werkt, beschikbaar stellen van documenten
Dit vormt de agenda voor de vervolgbijeenkomst in de zomer. Houd voor de aankondiging de VGN-site in de gaten.   
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten