Nieuws

Geslaagde inspiratiebijeenkomst over actuele ontwikkelingen ondersteuningsplannen 4 juni 2019

13 juni 2019

Om VGN-leden te informeren over actuele ontwikkelingen rond het ondersteuningsplan organiseerde de VGN op 4 juni een inspiratiebijeenkomst. Dit vormt de opmaat naar de actualisatie van de VGN-handreiking Ondersteuningsplannen uit 2013, die dit najaar zal starten. In lijn met de ontwikkelingen zal deze handvatten bevatten voor een meer cliëntvriendelijke aanpak, verbetering van het proces, meer gebruiksvriendelijke systemen en waardegedreven kwaliteit.

interactiemetaal

Dagvoorzitter Ditte van Vliet (VGN) benoemde in haar welkomstwoord de spanning tussen het hulpmiddel dat het ondersteuningsplan wil zijn en de functie van verantwoordingsinstrument. Ze riep de deelnemers op om tips en tops aan te reiken voor de actualisatie. Daarna gaf ze het woord aan Helena Wiersma (LSR) en Elke Marijnusse, die in het kader van de kwaliteitsagenda cliënten en verwanten hadden bevraagd over hoe het ondersteuningsplan beter kan aansluiten op hun behoeften. Aandacht voor het proces, communicatie, luisteren, bejegening, empathie en beeldvorming zijn hiervoor essentieel.

Vervolgens presenteerde Marjolein Herps (Vilans) in vogelvlucht de inzichten uit haar proefschrift ‘Real lives on paper plans’. De aanwezigen uit de dagelijkse praktijk bood ze verduidelijking in het woud van regels uit de beleidswereld. Daarnaast hield ze de dagelijkse praktijk een spiegel voor door te wijzen op het nog te vaak ontbreken van doelen in ondersteuningsplannen (zeker als het gaat om seksualiteit).
Daarna gaf Han Huizinga (VGN) een doorkijkje in het traject ‘Van ECD naar professionele omgeving’. Inzet van dit traject van VGN en Actiz is de digitale systemen dienend te maken aan de inhoudelijke zorgprocessen. Daarom zijn als leidende principes in het professionele dossier geformuleerd: eenvoudig in gebruik, slim, professioneel, open en interoperabel. Werken kan dit alleen als de professionals hierbij ook hun eigen rol pakken.

Tenslotte introduceerde Annica Brummel (Pluryn en HAN) nieuwe inspirerende benaderingen in het kwaliteitsdenken. Daarbij gaat het om doorontwikkeling van het bekende gedachtegoed van Schalock en het ondersteuningsparadigma naar een ‘waardenparadigma’. Hierin is een grotere rol voor de context/omgeving weggelegd. Benaderingen zoals ‘positieve gezondheid’ en de ‘Capability approach’ kunnen daarbij een hulpmiddel zijn om de ondersteuning van mensen met beperkingen te verbeteren.

Zie verder de presentaties hieronder.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: