Nieuws

Groeiende populariteit Kennisplein weerhoudt beheerders niet van vernieuwingsdrang

01 december 2016

Tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Kennis voor de toekomst’ zochten op 29 november zestien kennismanagers werkzaam bij verschillende zorgaanbieders aansluiting bij de informatierevolutie.  Aan de hand van verschillende presentaties van interne en externe deskundigen werd besproken hoe kennisdeling kan worden geoptimaliseerd in een steeds ‘snellere’ wereld. 

Centraal stond het Kennisplein Gehandicaptensector zoals we dit nu kennen. Recentelijk hebben de partijen achter het plein, Vilans, VGN, MEE Nederland en ZonMw, geïnvesteerd in de content en in de techniek, die het mogelijk maken om nóg slimmer kennis te delen.

Content en CMS

De content wordt meer beeldend en zal minder uit PDF’s bestaan. Voorbeelden van deze vernieuwing zijn een app die zelfredzaamheid regelt en een virtual reality tour over de Kennismarkt, maar ook een Q&A waarbij de vrager kan raten wat hij aan het gegeven antwoord heeft. Voor betere technische ondersteuning is geïnvesteerd in een nieuw content management systeem (CMS), dat zoeken, delen en bewaren eenvoudiger maakt en voor bezoekers mogelijkheden ontsluit om een persoonlijke pagina aan te maken en een nieuwsbrief op maat te ontvangen. Dit CMS wordt in de loop van 2017 volledig in gebruik genomen.

Meer bezoek

De eerste stappen met deze veranderingen hadden echter al in 2016 effect: in dit jaar kende het Kennisplein Gehandicaptensector 24 procent meer bezoekers dan in 2015. Het plein ontvangt momenteel 20.000 bezoekers per maand. ‘Een mooi cijfer, maar de sector telt 170.000 zorgprofessionals, dus er ligt nog genoeg werk voor ons’, liet een spreker van Vilans de zaal weten. Nog sneller toenemend bezoek aan het plein wordt momenteel vooral gestimuleerd via social media, met name Facebook, klonk het strijdvaardig.

Nieuw zoekgedrag

Vervolgens werd de zaal gevraagd in hoeverre de inhoud van het Kennisplein Gehandicaptensector nu aansluit bij de praktijk van de instellingen, welk zoekgedrag wordt waargenomen en welke verwachtingen er bestaan over optimale kennisdeling. Zoeken gebeurt ‘face to face’ (bibliothecaris) of via Yammer-toepassing, bleek uit de respons en nieuwe generaties collega’s brengen nieuw zoekgedrag binnen. Zoekgedrag blijkt sterk leeftijd gerelateerd. Een opvallend signaal van de kennismanagers die deelnamen aan de bijeenkomst was verder een aanmoediging niet te schromen om meer tussen de zorgorganisaties te gaan delen. Dat is niet eenvoudig, werd plenair vastgesteld. Zorgprofessionals zijn vooral geïnteresseerd in inhoud voor eigen doeleinden en niet in het delen ervan. Het is onze taak om die houding te veranderen, was de collectieve mening. Te veel kennis blijft vastzitten in de organisatie.

Uitdagingen

Om zorgprofessionals te verleiden tot het meer kennisgebruik wil het Kennisplein een campagne inzetten, die in een pilot  in januari en februari 2017 wordt uitgetest. De uitdaging daarbij is niet alleen het aantal bezoekers van het Kennisplein te zien toenemen, maar vooral ook betere kwaliteit voor de cliënten te bieden. Een andere uitdaging is om daarbij meer gebruik te maken van alle beschikbare kennisbronnen: practice-based kennis, ervaringskennis èn evidence-based kennis. Voor die laatste kennisbron kan de Koninklijke Bibliotheek voor de gehandicaptenzorg via 'Wetenschap voor iedereen' een toegangspoort bieden. Tenslotte ligt een uitdaging in het delen van good practices op het terrein van kennismanagement en het versterken van de verbindingen tussen de lokale/regionale kennisnetwerken en het Kennisplein. 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: