Nieuws

Handreiking Ondersteuningsplannen

27 november 2012

Ondersteuningsplannen vormen het hart van de ondersteuning. Maar een goed gebruik ervan vraagt nogal wat van professionals. Wat moet er precies in staan? Hoe vaak moet je het bespreken? Wat zijn de wettelijke eisen? De handreiking Ondersteuningsplannen helpt zorgorganisaties op weg. Vandaag is de geactualiseerde versie van deze handreiking gepresenteerd tijdens het symposium Goed werken met ondersteuningsplannen.

In een ondersteuningsplan staat beschreven welke ondersteuning iemand nodig heeft om zich zo goed mogelijk te redden en zich te ontwikkelen. Het is een plan op maat dat ontstaat in samenspraak tussen de zorgaanbieder en de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.

Terug naar de kern

De handreiking die er nu ligt helpt zorgorganisaties op weg om het ondersteuningsplan weer terug te brengen naar de kern. Namelijk een weergave van de afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder over de doelen van de ondersteuning en de wijze waarop deze bereikt wordt. De inhoud, het proces en de regelgeving komen aan bod. Maar de handreiking laat ook ruimte voor eigen accenten en invullingen. Zo kunnen organisaties recht doen aan hun eigen methodieken. De handreiking is dus geen kant-en-klaar sjabloon of protocol, maar een publicatie met aanwijzingen en criteria waarmee zorgaanbieders hun eigen systematiek voor ondersteuningsplannen kunnen ontwikkelen of toetsen.

In de handreiking staan verwijzingen naar achtergrondinformatie en hulpmiddelen bij de onderdelen die een rol spelen in het ondersteuningsplan. Deze informatie is te vinden op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector.

De handreiking is bedoeld voor beleidsmedewerkers en voor functionarissen verantwoordelijk voor systematiek en kwaliteit van ondersteuningsplannen in de gehandicaptensector (LG, ZG, VG, NAH, EMB).

Herziening ook wettelijk nodig

De vorige handreiking Ondersteuningsplannen stamt uit 2007. Sindsdien zijn er verschillende veranderingen geweest die herziening nodig maakte. De belangrijkste veranderingen zijn het van kracht gaan van het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg in 2009 en de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader gehandicaptenzorg in 2012. Reden voor de VGN om de handreiking te laten herschrijven door Marjolein Herps (Vilans), Marloes de Ruiter (Cordaan) en Wil Buntinx (Buntinx Training & Consultancy).

Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg

De handreiking is, in opdracht van de VGN, ontwikkeld in een werkplaats van het Kennisplein Gehandicaptensector, als onderdeel van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg. In dit programma organiseren CBO/TNO, Vilans en verschillende andere partners leernetwerken, werkplaatsen, bijeenkomsten en andere activiteiten rond tien inhoudelijke thema's. De inhoud van het programma wordt in samenwerking met de VGN ontwikkeld. Het programma is onderdeel van Zorg voor Beter en wordt gefinancierd door ZonMw.

Bestelinformatie

Alle VGN-leden ontvangen vijf exemplaren van de nieuwe handreiking. Extra exemplaren zijn te bestellen voor € 10,- (incl. verzendkosten); de minimum afname bedraagt vijf exemplaren. Bestellen kan uitsluitend via publicaties@vgn.nl onder vermelding van publicatienummer 712.226 en het gewenste aantal.

De toelichtingen waarnaar de handreiking Ondersteuningsplannen verwijst, kunt u raadplegen op de website van het Kennisplein, thema ondersteuningsplannen.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: