Nieuws

Hoe waarborgen we het werken met cliëntervaringsinstrumenten in een veranderend zorglandschap?

16 oktober 2023

Hoe waarborgen we het onderzoeken van de ervaringen van mensen met een beperking over de zorg die zij ontvangen, in een sterk veranderend zorglandschap? De Commissie van Deskundigen ging tijdens een tweedaagse bijeenkomst in gesprek met ontwikkelaars en gebruikers van de gevalideerde cliëntervaringsinstrumenten die gebruikelijk zijn in de gehandicaptenzorg. Doel: leren en verbeteren, en een advies aan het VGN-bestuur over het gebruik van de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten in een veranderende context.

Groepsdiscussie tijdens de Tweedaagse bijeenkomst VGN Waaier cliëntervaringsinstrumenten - oktober 2023
Tweedaagse bijeenkomst VGN Waaier cliëntervaringsinstrumenten - oktober 2023

De tweedaagse vond begin oktober plaats. Tijdens drie informele sessies sprak de commissie met in totaal zestig ontwikkelaars en gebruikers van de cliëntervaringsinstrumenten die gebundeld zijn in de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten. De commissie koos bewust voor een andere opzet van de tweedaagse.  Waar voorheen separate gesprekken werden gevoerd met iedere ontwikkelaar afzonderlijk en met de gebruikers van de instrument(en), werd nu gekozen voor sessies waarin drie ontwikkelaars met gebruikers gezamenlijk kennis en ervaringen uitwisselden. Hierbij lag de focus op de ervaringen met het gebruik in de praktijk. Onder leiding van de commissie gingen de deelnemers in gesprek over de volgende vragen: wat gaat goed? Waar ben je trots op? Wat is lastig in de praktijk? Wat zie je als belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst? En, wat heb je nodig van bijvoorbeeld de ontwikkelaar, de eigen organisatie, de VGN of de commissie?

Verbetering van zorg

De aanleiding voor deze nieuwe opzet kwam voort uit de ervaringen die de commissie opdeed tijdens de regiobijeenkomsten Werken met het Kwaliteitskompas, die de VGN eerder dit jaar organiseerde. De commissie verzorgde daarbij workshops over bouwsteen 2 van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg ‘Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking’. Dat de context in de gehandicaptenzorg sterk veranderd is en dat dit effect heeft op het werken met de cliëntervaringsinstrumenten, kwam tijdens de discussies met verschillende professionals en mensen met een beperking naar voren. Ontwikkelaars van de cliëntervaringsinstrumenten komen tot eenzelfde reflectie. De commissie wilde daarom graag een bredere, gezamenlijke dialoog voeren over de bedoeling, waarde en uitvoering van de cliëntervaringsinstrumenten in de praktijk. Het ophalen en leren van ervaringen blijft de kern, ook in het vernieuwde Kwaliteitskompas. Maar wat is nodig om het meten en leren van de ervaringen van mensen met een beperking te borgen in de huidige context? Wat kunnen we aanreiken om de resultaten daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor de verbetering van de individuele zorg, teamreflectie en waar nodig aanpassing van zorgbeleid?

Advies aan VGN-bestuur

De commissie is tevreden over de opbrengst van de nieuwe opzet. En vooral dankbaar voor de openheid van alle deelnemers. De opgedane kennis en inzichten worden de komende periode verwerkt in een advies aan het bestuur van VGN. Centraal hierin staat het werken met de cliëntervaringsinstrumenten in een veranderende zorgcontext en de toekomstige ontwikkelingen centraal. Als hier meer over bekend is, zal dit via een nieuwsbericht worden gedeeld. 

Meer informatie VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten

De gehandicaptensector werkt inmiddels tien jaar met de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten. Hierin zijn gevalideerde instrumenten gebundeld waarmee zorgorganisaties de ervaringen kunnen ophalen van mensen met een beperking over de zorg en de ondersteuning die zij ontvangen. Zorgaanbieders kunnen kiezen uit (op dit moment) veertien instrumenten. De onafhankelijke Commissie van Deskundigen beoordeelt elke twee jaar de instrumenten in de waaier. Jaarlijks kunnen nieuwe instrumenten worden ingediend.

Meer informatie over de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten is gebundeld op deze themapagina.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: