Nieuws

‘Horen, Zien en Spreken'; gelijkwaardige dialoog met zorgafhankelijke cliënten

15 augustus 2016

Het NIVEL gaat de komende drie jaar (2016-2019) een participatief onderzoek uitvoeren in de langdurige zorg. Participatief onderzoek houdt in dat het onderzoek gezamenlijk met zorginstellingen / aanbieders en cliënten wordt uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om geschikte, wetenschappelijke verantwoorde, kwalitatieve (onderzoeks-)methoden te bepalen waarmee cliënten in de drie sectoren van de langdurige zorg (VV&T, GZ, GGZ) op een gestructureerde wijze in staat zijn om feedback op de zorg te geven. Voor het slagen van het project zoekt NIVEL de samenwerking van een aantal grote zorginstellingen binnen de langdurige zorg.

Samenwerking met zorginstellingen

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR) en LOC zeggenschap in de zorg, en met subsidie van ZONMW. In bijgaand document staat meer informatie over het project en de samenwerking met drie zorginstellingen binnen de langdurige zorg. Bij interesse voor dit project, gaat NIVEL graag met de zorginstelling in gesprek over onderstaand projectvoorstel en mogelijkheden tot samenwerking.

Het project in het kort

Kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief werd in de afgelopen jaren veelal met kwantitatieve methoden in kaart gebracht (denk aan de CQ index). De relatie cliënt-zorgverlener wordt hierin belicht, maar op welke punten specifiek verbetering nodig is en hoe dit kan worden bereikt, is op basis van de kwantitatieve resultaten niet goed te bepalen. Tegelijkertijd zijn er in de drie sectoren van de langdurige zorg (VV&T, GGZ en GZ) verschillende aanvullende kwalitatieve methoden ontwikkeld, maar daarvan is niet altijd bekend of de methode: beproefd / gevalideerd is, een systematische aanpak kent, of cliënten deze methode zelf zouden uitkiezen en of de methode ook intersectoraal bruikbaar is, in alle drie de sectoren.

In dit project gaat NIVEL bepalen met welke geschikte, wetenschappelijk verantwoorde, kwalitatieve (onderzoeks-)methoden cliënten in alle sectoren van de langdurige zorg op veilige en gestructureerde wijze in staat zijn om feedback op de zorg te geven. Er bestaan verschillende kwalitatieve methoden om de cliënt-zorgverlener relatie te optimaliseren, en om gestructureerd feedback op de zorg te geven. Op deze manier voelen cliënten zich gehoord en gezien en zijn zorgprofessionals en cliënten in staat om op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek te gaan. In dit participatieve onderzoek wordt samen met cliënten en zorgaanbieders gezocht naar de bruikbaarheid van bestaande kwalitatieve methoden voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in het algemeen en de cliënt-zorgverlener relatie in het bijzonder. De methoden worden beoordeeld en uitgetest door en onder de cliënten van drie grote zorginstellingen. Succesvolle methoden worden aansluitend tussen de drie sectoren in de langdurige zorg uitgetest om na te gaan of deze methode ook als generieke methode in de langdurige zorg kan worden ingezet. Bovendien wordt samen met (georganiseerde) cliënten en zorgaanbieders gezocht naar methoden die gemakkelijk zelf kunnen worden ingezet door zorgontvangers en zorgverleners. Bij participatief onderzoek worden de eindgebruikers (zorgverleners en cliënten) direct en actief betrokken bij het gehele onderzoek.

Samenwerkingspartners en begeleidingscommissie

In deze studie werken verschillende partners samen: kennisinstituten(NIVEL, Radboudumc en Universiteit Tilburg(TRANZO)),Raad & Daad Onderzoek, cliëntenorganisaties(LOC, LSR, Iederin, LPGGZ),brancheorganisaties (ActiZ, VGN) en zorgverzekeraars (StMiletus). Alle organisaties zitten in de begeleidingscommissie en zullen als zodanig bewaken dat het project wordt uitgevoerd conform het projectplan en inhoudelijk meedenken met en adviseren van de projectgroep.

Meer informatie

voor meer informatie over het participatief onderzoek kunt u contact op nemen met Mw. dr. Nanne Bos (projectleider) via n.bos@nivel.nl en het telefoonnummer 030 - 272 9635.