Nieuws

IGZ start pilot digitale Bopz-meldingen

09 oktober 2015

Binnenkort start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met een pilot waarmee meldingen die vallen binnen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) digitaal kunnen worden ingediend via de website www.igz.nl. De bestaande wettelijk vastgestelde formulieren voor ‘dwang’ en ‘middelen en maatregelen’ en andere meldingen in het kader Wet Bopz zijn gedigitaliseerd.

Wanneer gaat de pilot digitaal melden Bopz van start?
In het najaar gaat de pilot van start met ongeveer 12 instellingen. De uitkomsten hiervan gebruikt de IGZ voor verbeteringen in de werkwijze. Uiterlijk januari 2016 zullen de digitale formulieren voor alle instellingen, rechtbanken en onafhankelijke klachtencommissies beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunt u uw meldingen op grond van de wet Bopz digitaal doen.

Meer informatie leest u in bijgevoegde brief die de IGZ heeft verstuurd aan de bij haar bekende zorgaanbieders. Ook kunt u de website van de IGZ raadplegen.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: