IGZ wijzigt beleid behandeling van calamiteiten met overlijden

Met ingang van 1 oktober 2015 wijzigt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op twee punten de voorschriften die gelden bij de behandeling van calamiteiten met overlijden in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De zorgaanbieder moet een externe voorzitter aanstellen om het onderzoek te leiden. En IGZ zal na de melding door de zorgaanbieder contact opnemen met de familie (nabestaanden).

Logo Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 8 juli 2015 hebben de minister en de staatssecretaris van VWS deze wijzigingen aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een aanscherping van de regels die die sinds oktober 2013 gelden en die zijn vastgelegd in de Leidraad meldingen IGZ 2013. Daarin is geregeld dat een zorgaanbieder een calamiteit onverwijld moet melden aan IGZ en zelf een onderzoek moet instellen.

Externe voorzitter

Door de wijziging moet het onderzoek dat de zorgaanbieder bij een calamiteit met overlijden moet instellen worden geleid door een externe voorzitter, waarmee wordt bedoeld een voorzitter die op geen enkele wijze gelieerd is aan de zorgaanbieder waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het aanstellen van een externe voorzitter is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet goed kijken naar de competenties die nodig zijn en die passen bij de casus en de vaardigheden van het onderzoeksteam.

Contact met nabestaanden

Vanaf 1 oktober 2015 zal IGZ  na de melding door de zorgaanbieder van een calamiteit met dodelijke afloop contact opnemen met de familie (nabestaanden). Doel hiervan is om de werkwijze van IGZ aan hen uit te leggen, maar ook om te kijken of er bij de familie (nabestaanden) gerede twijfel is over het onderzoek dat een zorgaanbieder gaat uitvoeren. Mede op basis hiervan bepaalt IGZ of zij de zorgaanbieder het onderzoek laat uitvoeren of dat IGZ zelf onderzoek doet. Deze werkwijze betekent dat IGZ bij de meldende zorgaanbieder de NAW-gegevens opvraagt van de wettelijke vertegenwoordiger of contactpersoon van de cliënt die bij de calamiteit is overleden.

Meer informatie

IGZ heeft deze wijzigingen in een brief aan de VGN gemeld. Meer informatie is te vinden op de website van IGZ.

kst 24170 151

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Jan Visscher
Telefoonnummer
06-13203391
Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van