IGZ geeft toelichting bij Leidraad meldingen 2013

De ‘Leidraad meldingen IGZ 2013’, die sinds 21 oktober 2013 van kracht is, riep de nodige vragen op bij het veld. Daarom zag de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich genoodzaakt een nadere toelichting te publiceren: zowel in een bericht op haar website als in een brief aan de brancheorganisaties. 

Logo Inspectie voor de Gezondheidszorg

In die brief laat IGZ weten dat de implementatie van de Leidraad meldingen een leerzaam proces is geweest: ”De ervaringen en uw feedback maken ons duidelijk dat we bij iedere wijziging in het toezicht die van invloed is voor het veld u tijdig moeten betrekken. We nemen deze ervaringen mee in soortgelijke trajecten in de toekomst.”

De nadere toelichting gaat over drie zaken:

Onverwijld melden

Op het moment dat een zorgaanbieder vaststelt dat er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit dan wel seksueel misbruik, moet deze dat “onverwijld, zijnde binnen drie werkdagen” aan de inspectie melden. Het niet (tijdig) melden van een calamiteit dan wel seksueel misbruik is bestuurlijk beboetbaar.

Termijn eigen onderzoek door een zorgaanbieder

In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan de termijn van 6 weken die een zorgaanbieder heeft voor het doen van eigen onderzoek na een melding van een calamiteit dan wel seksueel misbruik worden verlengd.

Melding BIG-registratienummer

Niet in alle gevallen hoeft bij een melding het BIG-registratienummer van betrokkenen te worden doorgegeven. Alleen als de bestuurder zorgen heeft over het individueel functioneren van een zorgverlener én bij seksueel misbruik wil de inspectie ook het BIG-registratienummer weten.

Mocht u vragen hebben over de brief of de Leidraad meldingen dan kunt u contact opnemen met het meldpunt van de inspectie.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Jan Visscher
Telefoonnummer
06-13203391
Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van