Nieuws

Nieuwe leidraad meldingen en vragenlijst bij onaangekondigde bezoeken IGZ

22 oktober 2013

Sinds 21 oktober is de nieuwe 'Leidraad meldingen IGZ 2013' van kracht. U vindt de nieuwe leidraad op www.igz.nl/melden. Vanuit de sector zijn er in de afgelopen periode veel vragen gesteld over de quick scan vragenlijst die de Inspectie gebruikt bij onaangekondigde bezoeken. De VGN heeft daarover in september een gesprek gevoerd met IGZ. Binnenkort wordt de aangepaste vragenlijst vastgesteld en via de site gepubliceerd.

Vragen

In de leidraad meldingen IGZ 2013 staan de regels en procedures voor het melden bij en het mogelijke onderzoek van de inspectie naar aanleiding van een melding. Met de inwerkingtreding van deze Leidraad vervalt de ‘Leidraad meldingen IGZ’ die in 2007 werd vastgesteld. In de toelichting op de Leidraad vindt u een nadere uitleg van de regels die in de Leidraad beschreven staan.

Quick scan vragenlijst onaangekondigde bezoeken

Vanuit de sector zijn er in de afgelopen periode veel vragen gesteld over de quick scan vragenlijst die gebruikt wordt bij onaangekondigde bezoeken van IGZ. Het gaat daarbij zowel om de inhoud van de vragen, het hanteren van wetten en veldnormen en de (eind)beoordeling. De VGN heeft daarover in september een gesprek gevoerd met IGZ. Binnenkort wordt de aangepaste vragenlijst vastgesteld en via de site gepubliceerd.

Deze pagina is een onderdeel van: