Nieuws

Impressie eerste leertafel kanslijn 3: Alle cliënten een passend zorgniveau bij hun zorgvraag

04 juni 2023

Op dinsdag 16 mei vond de eerste leertafel van kanslijn 3 uit het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg plaats. Deze kanslijn betreft: Alle cliënten een passend zorgniveau bij hun zorgvraag. In totaal waren er ruim veertig deelnemers, van 25 verschillende zorgaanbieders en zorgkantoren. Een mooie opkomst!

Zorgvraag cliënt in rolstoel

Elkaar inspireren en verder helpen door voorbeelden en ervaringen te delen 

Transitiemanager Lieke van de Camp licht het doel van de leertafels toe. Een toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om grote veranderingen. We moeten met elkaar gaan ontdekken hoe het anders kan. Dat is niet uit een boekje te leren maar ontwikkelt zich stap voor stap. Door te doen. Het is een beweging: vanuit kleine stappen, leren, aanpassen en grotere stappen zetten. Zo leren we met elkaar wat werkt. Het doel van de leertafels is elkaar inspireren om een volgende stap te zetten door in gesprek te gaan over in de praktijk werkende voorbeelden bij de kanslijn. In de subgroepen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij op dit moment bezig zijn met kanslijn 3. In de gesprekken in de subgroepen kwamen veel mooie ervaringen en voorbeelden naar voren die anderen inspireerden. 

Een gezamenlijk vraagstuk 

Uit de voorbeelden blijkt dat kanslijn 3 veel raakvlakken heeft met kanslijn 5  Stimuleren en faciliteren van het eigen- en vrijwilligersnetwerk om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning. Het aanbieden van een passend zorgniveau raakt aan de vraag welk deel van de zorg door een professional geleverd wordt, wat iemand zelf kan en welk deel het netwerk kan oppakken. Een concrete tip hiervoor is om constant de vraag te stellen wat iemand eigenlijk zélf kan en wil doen. Door professionals vanuit verschillende domeinen te betrekken, krijgt de zorg op maat en meer preventief vorm. Zorgaanbieders zetten in op het ontschotten van de zorg en stimuleren kennisdeling tussen gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het werken met zorgpaden, zorgprogramma’s, ‘stepped care’ en klantreizen brengen verschillende deelnemers in  als voorbeeld voor het bieden van zorg passend bij de zorgvraag van de cliënt.  

Je kunt je aanmelden voor de volgende leertafel 

Veel organisaties hebben behoefte aan meer concretisering: wat verstaan we nou eigenlijk onder ‘’een passend zorgniveau’’ en hoe kunnen we dat realiseren?  Het is een gezamenlijke zoektocht, waarop nog geen vastomlijnd antwoord bestaat. In de volgende leertafel gaan we met elkaar deze zoektocht aan. Deze hebben we gepland op dinsdag 4 juli van 10.00 tot 12.00 uur. Je kunt je via deze link aanmelden voor de volgende leertafel. Daar vind je ook meer informatie over het programma. 

De gebruikte presentatie tijdens de leertafel van 16 mei kun je onder dit artikel downloaden. 

 

Deze pagina is een onderdeel van: