Nieuws

Impressie eerste leertafel kanslijn 2: bewezen arbeidsbesparende technologie

21 juli 2023

Dinsdag 11 juli vond de eerste leertafel plaats van Kanslijn 2, bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk. Tijdens deze bijeenkomst stonden we stil bij hoe deze kanslijn in de praktijk verwerkelijkt kan worden.

Vrouw in rolstoel slimme technologie

De kanslijn en de Visie 2030

Nadat we nogmaals stilstonden bij het doel en de opzet van de leertafels, was het woord aan Peter Kruithof die vanuit de VGN wat kwam vertellen over deze kanslijn. Peter nam ons mee in de visie voor 2030, die luidt als volgt: Nederland heeft in 2030 een samenleving waarin gewoon meedoen centraal staat en waarin technologie een integraal onderdeel is in het leven van mensen met een beperking.  

Innovatieimpuls

Vervolgens kwam Nils van de Reijt van Vilans vertellen over hoe een dergelijke technologische transformatie bewerkstelligd kan worden. Vanuit de Innovatie-impuls 2 werken verschillende organisaties samen aan de implementatie en opschaling van zorgtechnologie. Dit doen zij middels de Innovatie-Route: een planmatige aanpak om technologie te implementeren met onderbouwde kennis, praktische toepassingen en inzichten. De Innovatie-impuls 2 biedt ondersteuning en tips aan organisaties die aan de slag willen met zorgtechnologie. Meer informatie vind je hier.   

Uitwisseling

Na deze twee inspirerende presentaties was het tijd om de opgedane kennis te laten bezinken, en met elkaar in gesprek te gaan. Uit de gesprekken kwam onder meer naar voren dat veel aanbieders zoekende zijn naar een centrale plek waarop alle trends en ontwikkelingen rondom technologie in de (gehandicapten)zorg gedeeld worden. Het gevoel is dat dit nu op veel verschillende plekken gebeurt, waardoor het lastig is om alles te volgen. Met name voor kleinere zorgaanbieders is het lastig om op de hoogte te blijven. Er is behoefte aan een soort centraal forum waarop gedeeld kan worden welke aanbieder waarmee bezig is, en waarop (implementatie) tips gedeeld kunnen worden.  

Daarnaast bleek dat veel organisaties nog zoekende zijn naar hoe de inzet van technologie daadwerkelijk kan leiden tot een arbeidsbesparing. Diverse zorgaanbieders gaven aan de technologie in de eerste instantie meer ondersteunend werkt. Toch werd onderstreept dat, gezien de uitdagingen waar de sector voor staat, arbeidsbesparing wel nastrevenswaardig moet zijn bij de inzet van technologie. Bovendien werd er al een mooi voorbeeld genoemd van aan zorgtechnologie die arbeidsbesparend kan worden ingezet, namelijk: de voorlees uil.   

Meer informatie en vervolg

Meer informatie over kanslijn 2 vind je in de factsheet die we hebben opgesteld. Een volgende leertafel vindt in september plaats. Informatie over de andere kanslijnen en het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg vind je hier, daar kun je je ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief over de transitie. 

Deze pagina is een onderdeel van: