Nieuws

Impuls voor kennisnetwerken gericht op specifieke doelgroepen

16 april 2020

NAH+ Kennisnetwerk, Expertisecentrum SGLVG De Borg, Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg, Kennisnetwerk Korsakov en Huntington Kennisnet Nederland ontvangen een impuls vanuit het ZonMw-programma ‘Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg’ dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opgezet. Doel is het versterken en met elkaar verbinden van bestaande samenwerkingsverbanden.

Kennisnetwerk1

Achtergrond

Met het ZonMw-programma Kennisnetwerken specifieke doelgroepen wordt het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis binnen en tussen de kennisnetwerken gestimuleerd. Het versterken van expertise en deze via netwerken beschikbaar stellen is volgens de VGN een essentieel element om te komen tot oplossingen voor het vraagstuk passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. De VGN zet zich hier al langere tijd voor in samen met zorgkantoren, cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en het ministerie van VWS.

Bron: Zonmw

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: