Nieuws

Indienen subsidieaanvraag Kickstart geopend

24 januari 2022

Vanaf heden kunnen subsidieaanvragen van samenwerkingsverbanden voor de Kickstart Medicatieoverdracht ingediend worden. Lees verder voor meer informatie over de Kickstart, deelnamen en de aanvraag.

Logo Samen voor Medicatieoverdracht

De Kickstart

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht, waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk.

Waarom deelnemen

Deelname aan de kickstart geeft u de mogelijkheid om in een samenwerkingsverband van zorgaanbieders de informatiestandaard en richtlijn in beperkte setting te toetsen in de praktijk. U doet als eerste ervaring op waarmee u een bijdrage levert aan een blauwdruk die voor de brede uitrol gebruikt kan worden. U werkt daarbij mee aan het resultaat om een complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens te realiseren en dat is belangrijk! Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft iedereen de ruimte om te doen waar we goed in zijn: cliënten de beste zorg verlenen. 

De aanvraag

Het beleidskader en het plan van aanpak vormen de basis van de subsidieaanvraag. In het beleidskader staan de voorwaarden voor deelname en de wegingscriteria beschreven. Op de website van het programma is meer informatie beschikbaar over de subsidieaanvraag: Meer informatie over subsidieaanvraag. Aanvragen moeten uiterlijk 15 april 2022 ingediend worden.

Meer informatie

Op 24 en 27 januari worden door het landelijke programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. Opgeven voor een van de bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier op de website van Samen voor medicatieoverdracht.

Heeft uw organisatie interesse in deelname aan de Kickstart? Meldt u zich dan via e-mail bij het programma Medicatieoverdracht. Uiteraard horen wij het ook graag als u interesse heeft. 
Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met projectleider Yvonne Beckers.

Deze pagina is een onderdeel van: