Nieuws

Informatie Vrijheidsbeperking en complexe zorg

06 augustus 2013

De VGN heeft diverse informatie beschikbaar voor zowel cliënten als medewerkers op het gebied van vrijheidsbeperking en cliënten met een zeer complexe zorgvraag en ernstige gedragsproblematiek. Hieronder vindt u een overzicht hiervan.

Brochures vrijheidsbeperking cliënten en medewerkers
In 2009 verschenen twee brochures van de VGN: Meepraten over beperking van je vrijheid (voor cliënten) en Meedenken over vrijheidsbeperking (voor medewerkers).

'Ruim 60 alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg'
Eind 2011 heeft Kenniscentrum Vilans Vijftig alternatieven voor vrijheidsbeperking gebundeld in een handzaam boekje. Begin 2013 is een vernieuwde versie van deze bundel verschenen: Ruim 60 alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg en deze is via de VGN site beschikbaar gesteld.

Veldnorm afzonderings- en separeerruimte
Het bestuur van de VGN heeft eind 2012 de veldnorm voor de bouw van afzonderings- en separeerruimtes vastgesteld. Deze norm beschrijft de eisen en aandachtspunten waaraan de bouwkundige inrichting van afzonderings- en separeerruimtes moet voldoen.

Actieprogramma onvrijwillige zorg VWS
VWS is in opdracht van de staatssecretaris een actieplan onvrijwillige zorg aan het opstellen. De VGN wil daarbij aansluiten, o.a. met het voornoemde traject zo zijn onze manieren en de discussie rond veiligheid, vrijheidsbeperking tegenover vrijheid voor de cliënt. In het najaar wordt het voorstel voor een maatschappelijk debat over vrijheid en veiligheid i.s.m. Vilans en in overleg met de klankbordgroep onvrijwillige zorg verder uitgewerkt.

Rapport 'Zo zijn onze manieren'
In augustus en oktober 2012 zijn in opdracht van het bestuur vier bijeenkomsten georganiseerd Zo zijn onze manieren. Het doel van de bijeenkomsten is een bijdrage te leveren aan het verminderen van langdurige, veelvuldige en ingrijpende vrijheidsbeperking en het creëren van een nieuw perspectief voor cliënten met een complexe zorgvraag. Het resultaat daarvan zijn ‘kwaliteitskenmerken’ voor het ondersteunen van cliënten met een complexe zorgvraag. De rapportage daarvan is in concept klaar en is  begin 2013 aan het bestuur gepresenteerd. In de komende maanden wordt gewerkt aan het uitwerken van deze ‘kwaliteitskenmerken’.

Competentieprofiel (SG)LVG
Er is door de VGN een competentieprofiel ontwikkeld voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen, het competentieprofiel (SG)LVG.

Competentieprofiel (SG)EVG
De VGN ontvangt regelmatig signalen dat er in het veld ook behoefte is aan een competentieprofiel voor cliënten met een (ernstige) verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Op 24 juni is gestart met de ontwikkeling van dit profiel tijdens de 1e werkgroepbijeenkomst.

Kennisplein Gehandicaptensector
Meer informatie over vrijheidsbeperking is ook te vinden op het Kennisplein Gehandicaptensector 
Informatie over probleemgedrag vindt u hier op het Kennisplein Gehandicaptensector.
Informatie over autisme vindt u hier op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Op de website van het CCE vindt u veel informatie over complexe zorg waaronder diverse casussen van cliënten.