Nieuws

VGN overhandigt veldnorm afzonderings- en separeerruimte aan IGZ

27 februari 2013

De gehandicaptensector is de laatste jaren met succes bezig om vrijheidsbeperking verder terug te dringen. En daar gaan we in de toekomst ook mee door. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het afzonderen van een cliënt nooit volledig uit te sluiten is. Uiteraard moet in die uitzonderlijke gevallen aan strikte veiligheidsnormen en zorgvuldigheidseisen worden voldaan. De bouwkundige eisen van afzonderings- en separeerruimtes zijn vastgelegd in een veldnorm die de VGN vandaag heeft overhandigd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Het bestuur van de VGN heeft eind vorig jaar de veldnorm voor de bouw van afzonderings- en separeerruimtes vastgesteld. Deze norm beschrijft de eisen en aandachtspunten waaraan de bouwkundige inrichting van afzonderings- en separeerruimtes moet voldoen.

Zo moeten afzonderings- en separeerruimtes voldoen aan eisen met betrekking tot privacy en beleving, zoals temperatuur, licht, uitzicht en inkijk. Maar ook aan eisen voor brandveiligheid en alarmering. Daarnaast zijn er aandachtspunten geformuleerd voor bijvoorbeeld kleurgebruik en wandafwerking.

Meer humaan

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de VGN in 2010 gevraagd de oude norm uit 2003 te actualiseren. Dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar gedaan samen met IGZ en cliëntenorganisaties en ondersteund door TNO. De overhandiging van de veldnorm aan IGZ is een formele afronding van dit proces.

Deze veldnorm moet bijdragen aan het meer humaan inrichten van afzondering- en separeervoorzieningen. We verwachten ook dat de IGZ vanuit dat perspectief toetst en handhaaft.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur