Nieuws

Informatiekaart gegevensoverdracht overgangscliënten Wmo

30 september 2014

Het Transitiebureau heeft een informatiekaart gemaakt over gegevensoverdracht Wmo. Daarin staat onder andere als een belangrijk aandachtspunt (privacy) bij vergelijking van bestanden met gegevens zorgaanbieders genoemd. Artikel 5.2 dat het wettelijk kader in de Wmo voor gegevensuitwisseling geeft, is geen basis voor uitvraag op clientniveau/BSN van overgangscliënten.

Privacy: Art 5.2 in de Wmo 2015 is het wettelijk kader waarbinnen gegevens uitwisseling in de Wmo mag plaatsvinden. Dit artikel biedt een basis voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders voor de in dat artikel aangegeven doeleinden, o.a. de levering van ondersteuning op grond van de Wmo 2015. Gegevensuitwisseling van aanbieders naar gemeenten over de ‘overgangscliënten’valt hier niet onder. Dit betekent dat er geen basis is voor gemeenten om op cliënt/BSN-niveau gegevens van aanbieders op te vragen. Wat gemeenten wel kunnen doen is een vergelijking op geanonimiseerd niveau of in absolute aantallen.

Deze pagina is een onderdeel van: