Nieuws

Inspirerende studieochtend en proefschrift over relatiegericht werken

15 november 2016

Op 11 november 2016 promoveerde Arno Willems (Koraal Groep) aan de Tilburg University op een proefschrift over relatiegericht werken met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (zie pdf). Voorafgaand aan deze promotie organiseerde de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking een studieochtend over dit voor de gehandicaptenzorg zeer relevante thema. 

Waarom aandacht voor relatiegericht werken?

Dagvoorzitter professor Xavier Moonen (UvA) onderstreepte in zijn openingswoord dit belang (zie pdf). Internationaal onderzoek toont de invloed aan die beschadigende ervaringen in de kindheid (zoals verwaarlozing en gebrekkige hechting) kunnen hebben op het functioneren in het latere leven, als er niet adequaat is ingespeeld op trauma’s en sociale problemen. Dit kan ook het geval zijn bij mensen met verstandelijke beperkingen. Het voorkomen van langdurige stress, het beperken van stress gerelateerde situaties en behandelen van stress gerelateerde klachten is dan nodig. Relatiegericht werken kan hieraan bijdragen.

Onderzoek naar relatiegericht werken

Vervolgens lichtten drie hoogleraren hun onderzoeken over relatiegericht werken toe. Professor Anna Bosman (Radboud Universiteit) deed dat aan de hand van een casus van een cliënte met anorexia nervosa. Daar vormde de relatie met de begeleider een belangrijk deel van de therapeutische interventie, zo werd door innovatief onderzoek aangetoond. Professor Berno van Meijel (VU), die de werkrelatie psychiatrisch verpleegkundigen en hun patiënten onderzocht, kwam tot positieve bevindingen. Professor Stijn Vanderveld (Universiteit van Gent) rapporteerde over onderzoek in forensische settings. Responsiviteit en een leefklimaat dat open is en groeimogelijkheden bevat leidden aantoonbaar tot vermindering van incidenten.

Promotieonderzoek Arno Willems

Het promotieonderzoek van Arno Willems (Koraalgroep) richtte zich op de professionele relatie van begeleiders met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen en heeft een directe link met zijn functie als GZ-pyscholoog bij MFCG-Limburg. Willems is de afgelopen jaren tevens werkzaam geweest bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Universiteit van Tilburg) en heeft daar samen met zijn (co) promotoren prof. dr. Petri Embregts, prof. dr. Anna Bosman en dr. Lex Hendriks zijn onderzoek opgezet en uitgevoerd. Hij ontwikkelde een betrouwbaar en valide zelfbeoordelingsinstrument, de SIG-B, waarmee begeleiders kunnen reflecteren op hun intra- en interpersoonlijke gedrag. Daarmee is voor het eerst het effect van de werkrelatie op gedrag van mensen met verstandelijke beperkingen aangetoond. Dit onderzoek levert aangrijpingspunten op voor het verminderen van gedragsproblemen, om zo het welbevinden van de cliënten èn van de begeleiders te vergroten. Aan hand hiervan wordt training, coaching en teamconsultatie voor begeleiders ontwikkeld. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: