Nieuws

Introductie nieuw specialisme AGZ: welke impact heeft het op uw organisatie?

18 december 2020

De verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg is op 1 januari 2021 een feit. Op 13 juli 2020 gaf de minister voor Medische Zorg toestemming voor de invoering van het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Heeft deze ontwikkeling impact op uw organisatie? Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en gevolgen.

Het specialisme Algemene Gezondheidszorg komt in de plaats van de vier bestaande somatische specialismen. Hiermee wordt de huidige indeling van vijf specialismen teruggebracht naar twee specialismen: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Waarom een nieuwe indeling?

Bij de start van het beroep Verpleegkundig Specialist in 2009 is gekozen voor een indeling in vijf specialismen. Uit een evaluatie in 2015 bleek dat deze indeling in de praktijk niet herkenbaar was en dat er te veel overlap was tussen de verschillende somatische specialismen. Daarom startte het CSV, een onafhankelijk orgaan dat de regelgeving voor de verpleegkundig specialismen opstelt, in 2017 het proces om tot een nieuwe indeling van de verpleegkundig specialismen te komen. In dit proces zijn de verpleegkundig specialisten nauw betrokken en werd met artsenorganisaties, brancheorganisaties en opleiders gesproken. De breed gedragen conclusie is dat de indeling in AGZ en GGZ de bezwaren van de huidige indeling grotendeels oplost. Het geeft de verpleegkundig specialisten een goede basis om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg.  

Acht belangrijke veranderingen en gevolgen

  • Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe indeling in de specialismen AGZ en GGZ officieel van kracht; net als de nieuwe titel verpleegkundig specialist AGZ.
  • Op 1 januari 2021 start het omzetten van de registraties van de specialisten specialismen acute, intensieve, chronische en preventieve zorg naar het nieuwe specialisme AGZ.
  • Verpleegkundig specialisten acute en intensieve zorg worden vanaf 1 januari 2021 automatisch omgezet naar het specialisme AGZ. De specialismen acute zorg en intensieve zorg verdwijnen dan.
  • Het verpleegkundig specialisme GGZ blijft bestaan. Voor deze verpleegkundig specialisten verandert er niets. Wel is in dit proces het beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialisten GGZ aangescherpt.
  • Verpleegkundig specialisten chronische en preventieve zorg krijgen in het specialisme AGZ nieuwe bevoegdheden. Zij dienen een aanvullend scholingsprogramma te volgen voordat zij hun registratie in het nieuwe specialisme kunnen aanvragen.
  • Specialisten chronische en preventieve zorg hebben 2 jaar de tijd (tot 1 januari 2023) om het aanvullend scholingsprogramma te volgen.
  • Op 1 januari 2023 verdwijnen ook de specialismen chronische en preventieve zorg. Alle specialisten die hier dan nog in staan worden doorgehaald.
  • Verpleegkundig specialisten met een UZI-pas die overgaan naar het specialisme AGZ dienen een nieuwe UZI-pas aan te vragen.

Aanvullend scholingsaanbod

Het volgen van het aanvullend scholingsprogramma is voor verpleegkundig specialisten chronische en preventieve zorg een voorwaarde om over te gaan naar het specialisme AGZ en ook na 1 januari 2023 hun titel te behouden. Het aanvullend scholingsprogramma is ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht, is beperkt in omvang en kosten en levert accreditatiepunten op voor herregistratie. Het aanvullend scholingsprogramma is al te volgen. Op www.scholingmanp.nl vindt u meer informatie over cursusinhoud, data en kosten en kunnen VS-en zich inschrijven.

Gebruik de nieuwe titel

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook de nieuwe titel Verpleegkundig Specialist AGZ officieel in gebruik genomen. Het CSV roept op om in de communicatie, functieomschrijvingen, vacatureteksten, et cetera waar mogelijk de oude titels te vervangen met de nieuwe titel. Hoe consequenter de nieuwe titel gebruikt wordt hoe sneller het specialisme AGZ bekendheid en lading krijgt bij zorgprofessionals en patiënten.

Meld je aan voor de bijeenkomst op 12 januari 2021

De introductie van het nieuwe specialisme AGZ krijgt op 12 januari een officiële start tijdens de online bijeenkomst VS AGZ klaar voor de toekomst! Een interactieve online-bijeenkomst met een feestelijk insteek. Met een korte terugblik op aanleiding en doel van het nieuwe specialisme, ruimte voor ervaringen/meningen van verpleegkundig specialisten over de nieuwe indeling en vooral gesprek via een paneldiscussie over welke mogelijkheden en kansen de nieuwe indeling de beroepsgroep, stakeholders en werkgevers biedt. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan gelijk aan en zet de bijeenkomst in uw agenda. Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register, op de Themapagina Nieuw specialisme AGZ vinden verpleegkundig specialisten meer informatie over de invoering van het nieuwe specialisme AGZ en het aanvullend scholingsprogramma. Wilt u meer weten over de inhoud van het specialisme AGZ in de praktijk? De flyers van de V&VN VS geven hier inzicht in.
- Samenwerken met een verpleegkundig specialist AGZ
- Samenwerken met een verpleegkundig specialist GGZ

Deze pagina is een onderdeel van: