Nieuws

Invoering nieuwe meerzorgsystematiek uitgesteld tot 1 juli 2022

24 september 2021

De invoeringsdatum van de nieuwe meerzorgsystematiek is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Het goed neerzetten van de inhoud als basis voor de meerzorgprofielen vergt meer tijd dan in eerste instantie gedacht. ZN heeft met alle stakeholders besproken dat kwaliteit voor tijd gaat. Hierom is besloten om de deadline voor invoering van de nieuwe systematiek te verplaatsen naar uiterlijk 1 juli 2022.

meerzorg

ZN is een aantal maanden bezig met het vormgeven van een nieuwe systematiek die gebruikt kan worden voor het aanvragen, beoordelen en verantwoorden van meerzorg. In gezamenlijkheid met zorgaanbieders, VGN, ActiZ, de Nederlandse GGZ, VWS, NZa, CCE en het Zorginstituut Nederland. 

Beoogd is om te komen tot meerzorgprofielen. Een meerzorgprofiel is, aansluitend op de ZZP’s, een vast budget waarvoor de meerzorg geleverd moet worden. Er wordt per sector een beperkt aantal profielen (bijv. laag – midden – hoog) vanuit inhoud opgebouwd en hier wordt een gemiddeld budget aan gekoppeld. Hiernaast blijft er een mogelijkheid om maatwerk toe te passen voor die situaties die uiteindelijk het hoogste profiel overstijgen.

Gevolgen voor invoering nieuwe systematiek
Uitstel van de invoeringsdatum heeft gevolgen voor nieuwe en aflopende aanvragen in 2022. Zorgkantoren hebben aangegeven dat aanbieders voor 1 oktober een bericht ontvangen hoe zorgkantoren met de overgangsperiode omgaan.

De VGN heeft aangegeven dat een beperkte verlenging van het huidige meerzorgsjabloon 2021 acceptabel is. Mits dat geïndexeerd wordt en de uitkomsten van maatwerkgesprekken ook verlengd worden. Vanwege de geconstateerde inconsistenties in het huidige meerzorgsjabloon kunnen wij langdurige verlenging niet steunen.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch