Nieuws

Meerzorgsjabloon 2022 beschikbaar ter overbrugging van periode tot nieuwe meerzorgsystematiek

12 november 2021

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe meerzorgsystematiek en beoogd is dat deze uiterlijk 1 juli 2022 geïmplementeerd wordt. Ter overbrugging van de periode tot ingang van de nieuwe systematiek is het meerzorgsjabloon 2022 nu beschikbaar.

meerzorg

Zorgaanbieders zijn op 20 september door zorgkantoren geïnformeerd dat de deadline voor invoering van de nieuwe meerzorgsystematiek verplaatst wordt van 1 januari 2020 naar uiterlijk 1 juli 2022. Dit heeft gevolgen voor nieuwe en aflopende aanvragen in 2022. Daarom hebben zorgkantoren aanbieders op 1 oktober (zie als bijlage brief ZN) geïnformeerd over de wijze waarop de overbruggingsperiode meerzorg van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 verloopt. In de overbruggingsperiode zijn vijf situaties onderkend. Het sjabloon 2022 -dat op de site van zorgkantoren is gepubliceerd, zoals op de VGZ-site - dient gebruikt te worden in drie van deze situaties:

  1. Her-aanvragen van individuele meerzorg 1-1-2022 tot 1-7-2022 als er sprake is van afbouw ten opzichte van de situatie 2021
  2. Her-aanvragen groepsmeerzorg
  3. Nieuwe aanvragen 1-1-2022 tot 1-7-2022

Maatwerkafspraken
Het meerzorgsjabloon 2022 is wat betreft onderliggende methodiek niet veranderd. De fouten die in het sjabloon 2021 zijn geconstateerd, blijven bestaan. Daarom is het van belang dat de mogelijkheid tot maatwerkafspraken ook is blijven bestaan voor de eerste zes maanden van 2022. Als u over 2021 specifieke (maatwerk)afspraken met betrekking tot meerzorg heeft gemaakt met uw zorgkantoor, kunt u met uw zorgkantoor in gesprek over maatwerkafspraken voor het eerste half jaar van 2022.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: